Sök
logo-2013_AAA_sv
HemProdukterLösningarProcesserKundserviceNedladdningarFöretagetKontakt

Företaget

Permanova Lasersystem AB – Tar laserlösningar till Er produktion.

Vi levererar produktionsutrustning för materialbearbetning med laser till industriella tillverkare av produkter med plåtinnehåll. Kärnan utgörs av robotiserade lasersystem, som höjer våra kunders produktivitet, produktkvalitet och lönsamhet.

Vår verksamhet bygger på djup kunskap om tekniken, och på god förståelse för våra kunders behov.

Våra anställda på Permanova är hängivna uppgiften att förse våra kunder med bästa tänkbara utrustning och service. Flertalet av våra
Flygfoto-200
anställda är mycket erfarna efter många år i branschen, och med mer än 150 projekt levererade till våra kunder för deras produktion. Vi vidareutbildar vår personal fortlöpande med målet att kunna leverera bästa tänkbara produktionsutrustning.

Permanova lägger en ansenlig andel av omsättningen på FoU. Vi tar fram nya processverktyg som ligger i framkant av tekniken. Vi skapar nya systemlösningar på teknisk toppnivå med dessa verktyg som bas.

Vi utför helst nyutveckling i samarbete med våra kunder. Detta arbetssätt passar oss och våra kunder utmärkt. Vår kund har oftast en ny produktidé, och vi arbetar tillsammans för att ta fram produktionsutrustning som ger vår kund ytterligare fördelar på sin marknad. Om detta innebär att vi behöver ta fram en ny lösning baserad på den senaste tekniken, gör vi gemensamt en specifikation och skrider till verket.

Permanova ser det som strategiskt viktigt att deltaga i nationella och EU-baserade forskningsprogram inom vårt område.

Vi har levererat laserprocessverktyg och nyckelfärdiga lasersystem i mer än 20 år. När vi tar fram en ny produkt eller systemlösning har vi alltid i åtanke att den ska uppfylla produktionsvillkoren i en bilfabrik, med krav på hög tillgänglighet och funktionalitet. Detta kommer självklart även våra övriga kunder till nytta.

Lasersystemen tas alltid fram i projektform. Personalen på Permanova är vana vid projektbaserad verksamhet. I våra rutinerade projektteam är varje medarbetare redo att ta ansvar för uppgiften att leverera ett avancerat lasersystem med bästa tänkbara prestanda.

I projektets slutfas får våra kunder utbildning i hantering och grundläggande service av utrustningen. Under och efter garantiperioden finns vår kunniga servicepersonal till hands för att utföra service och leverera reservdelar.

Våra huvudsakliga produkter:

  • Nyckelfärdiga system med industrilaser, fiberoptik, laserprocessverktyg och robot, för svetsning, 3D-skärning, laser-hybridsvetsning, påsvetsning, härdning och märkning
  • Laserservice och reservdelar
  • Laserutbildning, lasersäkerhet, konsulttjänster
  • Genomförbarhetsstudier, laserprocessutveckling i vårt labb med 6 kW laser och robot.
Kontaktinformation
Håkan Grubb
Tel: 031 706 1998
Mobil: 0730 88 11 98
e-mail: hakan.grubb

(lägg till @permanova.se efter e-mailnamnet) Permanova Lasersystem AB, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal, Tel: 031 706 1980, Fax: 031 86 46 12, e-mail: info