Sök
logo-2013_AAA_sv
HemProdukterLösningarProcesserKundserviceNedladdningarFöretagetKontakt
Nyhetsarkiv

Inga tillagda

Permanova för in laserteknik hos LB:s Mekaniska

Permanova Lasersystem AB levererar en flexibel laser-robot-station för framför allt lasersvetsning till LB:s Mekaniska Verkstad AB i Älvängen, strax norr om Göteborg. Anläggningen öppnar upp en ny marknad för LB:s Mekaniska, med avancerad lasersvetsteknik för att klara leveranser av komponenter i avancerade material till gasturbin- och flyg- och rymdindustrin.

Ny kompetens i stället för mer av samma
LB:s Mekaniska har byggt upp en gedigen position som leverantör till gasturbin-industrin. Från i huvudsak skärande bearbetning med CNC-teknik, har man steg för steg arbetat mot allt mera avancerade komponentleveranser, och också fört in svetsteknik, främst i form av TIG-svetsning i rostfritt. Man använder redan robotteknik i sin komponenttillverkning, och tar nu, efter moget övervägande, steget in i ett nytt kompetensområde med robotbaserad lasersvetsning, och ännu mer avancerade material.
Allt enligt mottot ”Inget är omöjligt”.

Följa kunden
LB:s Mekaniska har ett tydligt mål, nämligen att ta ett större steg in i flygmotorindustrin. Så när kunden för in avancerad lasersvetsteknik, blir svaret givet: gör likadant, för att kunna leverera komponenter med samma teknik.
Permanova blev det självklara valet som leverantör av utrustning för och kompetens inom lasersvetsning. En målmedveten kunskapsuppbyggnad sker nu med ”lära genom att göra” i Permanovas laserrobotlabb, parallellt med att den egna utrustningen görs leveransklar.

Disklaser med lasersvetsverktyg
En 8 kW disklaser, ett Permanova WT03 svetsverktyg med fogföljning och en ABB Irb 4400-robot med en 2-axlig lägesställare, utgör kärnan i stationen.
”Robot-lägesställar-kombinationens begränsade positioneringsnoggrannhet och eventuella variationer i foggeometrin tas om hand av fogsökningen i Permanovas lasersvetsverktyg. Detta gör också laserstationen mycket flexibel, och förenklar ställ-jobbet för operatören”, säger Erik Vännman, säljare hos Permanova.

Permanova Lasersystem AB är en svensk integratör av robotiserade lasersystem
för metallbearbetning, framför allt för svetsning, 3D skärning, hårdlödning, påsvetsning och märkning med laser. Vi höjer våra kunders produktivitet, produktkvalitet och lönsamhet.

Kontaktinformation
Erik Vännman
Tel: 031 706 1987
Mobil: 0702 16 19 03
e-mail: erik.vannman

(lägg till @permanova.se efter e-mailnamnet) Permanova Lasersystem AB, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal, Tel: 031 706 1980, Fax: 031 86 46 12, e-mail: info