Fördelar med laser vs traditionell svetsning. TIG / MIG