"VAD ÄR EN LSO – LASER SAFETY OFFICER? "
VAD ÄR EN LSO – LASER SAFETY OFFICER?

Arbetsgivare skall utse särskild person att övervaka lasersäkerheten på arbetsplatsen. Denna skall vara väl förtrogen med det sätt på vilket laserutrustningen används och med tillämpliga föreskrifter. § 10 i AFS, gällande arbetsplatser där lasrar Klass 3B och 4 används

Det bästa sättet att bli väl förtrogen med de risker som finns vid laserbearbetning och vilka lagar och standarder som gäller för lasermaskiner, är att gå en LSO-utbildning.

På Permanova har vi samlat på oss en ansenlig erfarenhet inom lasersäkerhet och laserprocesser, och den kunskapen vill vi sprida till fler som har nytta av den. Vi erbjuder regelbundet utbildning inom lasersäkerhet och varje år håller vi skräddarsydda utbildningar på tex våra system.

Kommande utbildningar
Maj 2020: Grundläggande lasersäkerhet och LSO

Andra utbildningar vi erbjuder:
Permanovas fogföljarsystem
Permanovas fogföjarsystem - avancerade användare
Laser awareness

Kontaktperson

Anna Wallner

+46 31 706 1979

anna.wallner@permanova.se