Våra lösningar

"Permanova laserlösningar för högproduktiv tillverkning"
Permanova Lasersystem AB har genom åren samlat omfattande erfarenheter om vilka lösningar som ger största kundnyttan.

Om ni är biltillverkare med produktion i löpande band, har ni speciella krav på produktionsutrustningen. Tillverkar ni plåtprodukter, eller svetsade produkter, har ni delvis andra krav på utrustningen. Trots att skillnader finns, är de huvudsakliga kraven gemensamma: flexibel och tillförlitlig utrustning som utför tillverkningsmomentet på bästa sätt.

Om ni å andra sidan är en tillverkare av kompletta löpande band installationer (line-builder), eller ett automationsföretag, som behöver underleveranser av processverktyg eller hela delsystem, kommer ni troligen mest att uppskatta Permanovas snabbhet i kundanpassningar och erfarenhet i projektledning, i kombination med enastående teknisk prestanda på våra produkter.

För att öka er konkurrenskraft, framför allt om ni är underleverantörer, tror vi att våra koncept för kort ledtid i produktionen, eller för maximalt utnyttjande av den kapitalintensiva laserutrustningen, kan vara intressanta för er. Har ni större volymer, har vi lösningar för helautomatisk produktion.