Home » Our knowledge centre » The laser blog » Ny identitet

Med stora framtidsplaner stärker vi nu vår visuella identitet. Vår nya profil andas det vi står för i vår ambition att vara bäst i branschen både när det gäller teknisk kompetens och ur ett hållbarhetsperspektiv.

Med snart 40 år i branschen och i ständig utveckling, var det dags att byta kostym. - Vår logotype har gått från de traditionella färgerna röd och blå till en fräsch grön färg som går mer i linje med företagets arbete, säger Håkan Grubb, VD för Permanova.

Bolagets fokus har ständigt varit att utveckla teknik som både är ett bra val för miljön och för kunden. Framtidens teknik finns definitivt inom laser och additiv tillverkning och nu ska Permanova stärka sin position ytterligare  inom miljöteknik.

Permanova kan idag göra stora anpassningar som gör det möjligt för kunderna att testa och utveckla de bästa lösningarna.

- En kund vi har som ställer höga krav på både innovation och teknisk kompetens är Aerospace, där vår svetsning med laser medför minskad vikt, förbättrad bränsleekonomi och därmed mindre miljöpåverkan.  Vi arbetar inom flera områden där laserteknik möjliggör ökad hållbarhet som exempelvis batteriteknik för e-mobility och vätgaslagring för industriella applikationer.

 Permanova vill vara med i omställningen och bidra till en bättre miljö.

- Vårt gröna mål är att vi ska hjälpa kunderna att släppa ut mindre koldioxid, avslutar Håkan.

I samband med bytet av profilen så kommer Permanovas andra bolag LaserTool byta namn till Permanova Lasertool.

No subpages found.