Home » Our products » Primes Products » Beam Measurement

Våra produkter inom laser för industrin

Med vår standardiserade Permaflex sammanfattar vi 30 års lasererfarenhet och fler än 200 leveranser. Vår samlade kunskap paketerad i en enda robotcell, helt enkelt.