Home » Användningsområden

Användningsområden för laser inom industrin

Genom åren har vi på Permanova Lasersystem AB samlat på oss gott om erfarenheter om vilka lösningar som ger störst nytta för våra kunder. Vi vet att biltillverkare med produktion på löpande band ställer särskilda krav på produktionsutrustningen. Företag som tillverkar plåtprodukter eller svetsade produkter har delvis andra krav på utrustningen. Huvudkravet är dock i de flesta fall gemensamt: flexibel och tillförlitlig utrustning som utför tillverkningsmomentet på bästa sätt.

Jobbar du med tillverkning av kompletta löpande-band-installationer (line-builder), eller på ett automationsföretag som behöver underleveranser av processverktyg eller hela delsystem? Då skulle du troligen uppskatta Permanovas snabbhet i kundanpassningar och erfarenhet av projektledning, samt våra produkters enastående tekniska prestanda.

För att öka ditt företags konkurrenskraft, inte minst om ni är en underleverantör, tror vi starkt på våra koncept för kort ledtid i produktionen. Att kunna utnyttja den kapitalintensiva laserutrustningen maximalt är troligen också intressant. Om ni arbetar med större volymer så har vi även lösningar för helautomatisk produktion.