Hållbarhet

"KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY"

Home » Om Permanova » Hållbarhet

Kvalitets- och miljöpolicy

Permanova Lasersystem AB utvecklar, tillverkar och installerar robotiserade lasersystem för metallbearbetning inom industrin, för att höja produktivitet och produktkvalitet hos kunden.
Våra produkter och tjänster skall uppfylla våra kunders förväntningar, myndigheternas krav och relevant lagstiftning, vara av jämn och hög kvalitet.
Vår ambition är att göra rätt saker och göra dem på rätt sätt redan från början och därigenom förebygga negativ miljöpåverkan samt öka nöjsamheten hos våra kunder.
Vi skall alltid uppfylla ingångna överenskommelser med våra kunder -interna såväl som externa.
Vi skall växa med lönsamhet och förbättra vår totalkvalitet och miljöprestanda genom samarbete med kunder och leverantörer samt utbildning av vår personal.
Vi uppmuntrar till ett ständigt förbättringsarbete där samtliga anställda har möjlighet att utvecklas i sitt samarbete.
Vi är var och en tillsammans ansvariga för kvaliteten och miljön i vårt arbete. Våra gemensamma insatser och engagemang är en förutsättning för att vi skall nå våra kvalitets- och miljömål.
Mölndal 180118 Håkan Grubb

Permanova är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015, samt miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.