Additiv tillverkning (AM) med laser

Home » Användningsområden » Additiv tillverkning (AM)


Vad är påsvetsning/additiv tillverkning, och vilka är dess fördelar?

Påsvetsning, ofta även kallat additiv tillverkning, gör det möjligt att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt framställa komponenter vars egenskaper (mått, geometri, vikt, med mera) gör dem svåra, eller ibland omöjliga, att tillverka med andra metoder. Det innebär stora möjligheter, inte minst för branscher där efterfrågan på mindre serier av specialkomponenter är

Hur fungerar påsvetsning/additiv tillverkning?

Det additiva i tillverkningsmetodens namn syftar på att produkten tas fram genom att lager efter lager adderas till varandra. I denna process tillsätter man kontinuerligt antingen tråd eller pulver som smälts av laserstrålen. Det går även att ytbelägga, lägga till detaljer, eller reparera en produkt på detta sätt. Laserstrålen hettar upp tillsatsmaterialet – tråden eller pulvret – och kan då framställa en produkt med dubbla materialegenskaper. Ett mjukt och/eller segt basmaterial med en hård och slitstark påsvetsning på ytan, till exempel

En robot används för att positionera optik och tillsatsmaterial. Robotprogrammet styr geometrin, tillsatsmaterialet smälts lager för lager, och den nya strukturen byggs upp. Processen är snabb, effektiv och kan bygga många kilo per timme.

Påsvetsning med laser och tråd har den högsta deponeringshastigheten av alla AM-metoder. En annan fördel med laser och tråd är att ytan blir fin och kan behållas på färdig produkt. Med pulverbädd blir ytan mer grovkornig.

Vilka är fördelarna med påsvetsning/additiv tillverkning?

Genom påsvetsning/additiv tillverkning går det att snabbt ta fram komponenter som är lätta att specialanpassa, både vad gäller utformning och material. Det ger stora möjligheter inom tillverkningsindustrin i allmänhet, och bil-, rymd- och flygindustrin i synnerhet. Stora, kostsamma och mer svåranpassade gjutgodsenheter kan ersättas när lättare och specialanpassade produkter kan produceras snabbt och effektivt. Det medför i sin tur stora vinster för såväl tillverkare som kunder, och miljön i stort. Verktyg, komponenter och anordningar som inte längre produceras kan tillverkas på nytt om så behövs.

Påsvetsning/additiv tillverkning innebär även en mycket låg materialåtgång, i och med framställningen med pulver eller tråd (med ytterst lite spill). Därmed behövs inga stora block av tillverkningsmaterial som först måste tillverkas, fraktas och förvaras, samt sedan i hög grad bearbetas bort.

Tekniken är en mogen och lätt att automatisera, med låga kostnader och hög tillgänglighet.