Lasersvetsning

Home » Användningsområden » Svetsning med laser

Svetsteknik har funnits sedan urminnes tider, men den har aldrig varit så raffinerad och innovativ som den är idag.
Det finns flera olika svetsmetoder, där svetsning med laser är en av de vanligaste metoderna. Lasersvetsning har egenskaper som innebär minimal risk för deformation, snabb bearbetningshastighet, samt möjliggör enkelsidig åtkomst av svetsfogen.

Lasersvetsning – metallstycken som fogas ihop genom sammansmältning

Svetsning är en fogningsteknik som innebär att man hettar upp fogar samman metallstycken genom en sammansmältning som skapar ett svetsförband.

Metoder för punktsvets, smältsvets och övrig svetsning

Den energi som behövs för att smälta metallerna kan komma från en gasflamma, elektrisk båge, elektronstråle, laser, friktion, ultraljud eller högt tryck, till exempel i en explosion. De olika svetsmetoderna kan delas in i punktsvetsmetoder, smältsvetsmetoder och övriga svetsmetoder. Vid punktsvetsning används tryck för att utföra svetsen, med eller utan värme. Smältsvetsning hettar upp fogytorna till smälttemperatur så de smälter samman, med eller utan tillsatsmaterial.

Svetsning med laser ger lokal uppvärmning utan att påverka omgivande material

Lasersvetsning är en smältsvetsmetod som utförs med hjälp av en laserstråle som har hög energitäthet och endast medför lokal uppvärmning. Processen är så snabb att produkten är ihopsvetsad innan värmen från svetsen har spridit sig till det omgivande materialet. Detta ger minimal värmepåverkan och liten risk för deformationer. Bearbetningshastigheten är dessutom oftast mycket högre jämfört med konventionell svetsning.

Laserstrålen styrs med hög noggrannhet. Det gör det möjligt att sammanfoga material som tidigare varit svåra att förena, till exempel aluminium och koppar (på grund av deras olika smältpunkter). Den höga precisionen gör det även möjligt att fästa tunna folier på tjocka ämnen. Inom många industrier finns ett behov av enkelsidig svetsning, och då är svetsning med laser ett utmärkt alternativ. Genom att laserstrålen smälter exakt rätt mängd material lämnas en fog med ytterst fina toleranser som sällan behöver någon efterbearbetning som riktning, slipning eller polering.

Vad erbjuder Permanova?

Laserbaserad svetsutrustning från Permanova svetsar i detta nu på många håll världen över. I de flesta fall handlar det om robotbaserade system med hög automationsgrad. Bland Permanovas kunder finns både små och stora företag inom generell industri, bil- och flygindustri. System för svetsning har alltid varit en stor del av Permanovas verksamhet och vi ser att det fortsätter växa.

För att lasersvets ska vara rätt fogningsmetod för en produkt krävs en fog med bra passning, stora volymer och höga kvalitetsförväntningar. Vi jobbar tillsammans med kunden i vårt labb och utformar svetsprocessen avseende parametrar, geometri och kvalitet. Utifrån labbresultatet dimensionerar vi laserkällans effekt, robotens noggrannhet och räckvidd, samt svetsoptikens konfiguration. Vi ser till att anpassa lösningen helt utifrån kundens produkt och produktionsförutsättningar.

 


Nyckelhålsvets vs värmeledningssvets – två metoder av lasersvetsning

Svetsning med laser kan delas in i två typer: nyckelhålsvets och värmeledningssvets.

Nyckelhålssvets ger minimalt med termiska spänningar och formförändringar

Nyckelhålsvets vs värmeledningssvets

Vid nyckelhålsvetsning skapar den högintensiva laserstrålen ett plasmahål i materialet vilket gör att en liten del av materialet förångas. Det förångade materialet skapar ett högt tryck som pressar smält material åt sidan, så att strålen kan tränga djupare ner i materialet jämfört med till exempel värmeledningssvets. Detta resulterar i en djup och snabb svets med minimal värmepåverkan på grundmaterialet, och därmed minimalt med termiska spänningar och formförändringar. Förutom att ge betydligt mindre värmetillförsel till materialet, och därmed mindre formpåverkan, är nyckelhålsvetsning en mycket snabbare metod än traditionell svetsning. Normalt är svetshastigheten med laser cirka 5 till 10 gånger snabbare jämfört med till exempel TIG-svetsning.

Värmeledningssvets resulterar i en snygg yta på svetsen

 

Vid värmeledningssvets värmer laserstrålen upp översidan på materialet som ska svetsas. Värmen leds då ner i materialet och skapar inträngning av svetsen. Den här svetsmetoden används i första hand på tunnare material. Fördelen med värmeledningssvets jämfört med konventionella svetsmetoder är att det är enklare att uppnå en snygg yta på svetsen.