Branscher

Alla industrier som kan dra nytta av fördelarna med laser

Home » Användningsområden » Branscher

Volvo Cars

Bilindustrin - Pionjärer inom laserteknik

Genom åren har bilindustrin infört laserteknik av många olika anledningar såsom enkelsidig åtkomst, starkare konstruktion, säkrare konstruktion, design och varianthantering.

På 90-talet var Volvo och BMW på jakt efter en ny teknik för att fästa taket. Tidigare hade man använt sig av en sömsvetsad dropplist. Nu stod det mellan limning och laser. Efter lite tester visade det sig att limmet inte uppfyllde alla krav varför det blev laser. Under slutet av 90-talet installerade Permanova de första stationerna för svetsning och skärning. Det som drev på skärningen var att kunna gör varianter av bilar utan att ändra på inkommande artiklar. I början av 00-talet ändrades designen av vissa komponenter vilket gjorde att man behövde införa laserlödning. Fördelen med laserlödning är att fogen blir visuellt tilltalande och att det går att lackera direkt. Genom åren har bilindustrin infört många olika laserbaserade metoder och Permanova kan bland annat leverera lösningar för:

 • Svetsning med laser: används bland annat av Tier 1-leverantörer (de som levererar direkt till bilföretagen) för svetsning av tak och A-/B-stolpe och till svetsning av komponenter hos underleverantörer
 • Lödning med laser: vanlig metod för lödning av tak och lödning av Hang On Parts (HOP) som till exempel bakluckedetaljer
 • Skärning med laser: komponentskärning och detaljutskärning ur karosser i sluttillverkning

Bearbetning med laser ger bland annat hög produktivitet, hög precision, snabb omställning, låg tillverkningskostnad per detalj och möjlighet till ett automatiserat flöde.

Laser är enkel att automatisera

Generell industri

Det finns många anledningar till varför företag går över till laserteknik. Vi vill hitta din!

När vi träffar en kund så är det oftast någon av följande utmaningar eller problem som de vill ha hjälp att lösa:

 • Kapacitetsproblem: behöver mer kapacitet men inom samma produktionsyta
 • Kvalitetsproblem: produktionen ger ojämn kvalitet där man i värsta fall behöver kassera produkter
 • Behov av kostnadsreduktion: nuvarande produktionsmetoder ger för hög kostnad per enhet
 • Tidskrävande efterbearbetning: vid tradtionell svetsning tillförs mycket värme som ofta leder till formförändringar där det behövs riktning, slipning och polering som efterbearbetning
 • Hållfasthetsproblem: kan orsakas av ojämna resultat pga manuell tillverkning
 • Selektiv härdning: traditionell härdning av hela komponenten ger formförändringar med efterföljande behov av riktning och maskinbearbetning (svarning/fräsning)
 • Enkelsidig åtkomst: produktens geometri gör det omöjligt att exempelvis använda punktsvets
 • Varianthantering: när till exempel bara några hål eller konturer skiljer åt mellan produkter
 • Ytfinish: nuvarande metoder ger ”fula” ytor som kräver efterbearbetning eller övermålning
 • Deformationer: formförändringar på grund av hög värmetillförsel, exempelvis vid TIG-svetsning
 • För tung konstruktion: för att undvika formförändringar på grund av nuvarande svetsmetod måste produkten konstrueras för tungt/grovt
 • Behov av automation: nuvarande manuella metoder leder till arbetsskador och gör det svårt att rekrytera personal.

När vi möter nya kunder inom tradtionell metallbearbetningsindustri börjar vi alltid våra diskussioner en och samma fråga. Vad är problemet?

Alla företag har något som kan bli bättre. Det kan vara kvalitetsbrister, behov av högre produktivitet eller starkare konstruktion. Listan kan göras lång.

Det är först när vi förstår grundorsaken till VARFÖR man vill se över sin produktion som vi kan förstå HUR vi skall erbjuda bästa lösning och VILKEN utrustning som bäst löser problemet.

 

Additiv tillverkning AM

Aerospace - Använder alltid den senaste tekniken

Svetsning med laser medför minskad vikt, förbättrad bränsleekonomi och mindre miljöpåverkan.

Fördelar med att använda laserteknik från Permanova inom aerospace

 • Stora kostsamma gjutgodsenheter ersätts av geometriskt och materialmässigt optimerade komponenter som med laserteknik både svetsas och påsvetsas till avancerade färdiga komponenter med önskade egenskaper. Det ger stora möjligheter att minska vikten, använda mindre material och reducera bearbetningstiden kraftigt.
 • Permanovas anpassade lasersvetsverktyg kommer åt i trånga områden vilket innebär att det går att producera geometriskt komplicerade komponenter.
 • Permanovas erfarenheter från bilindustrin kunde direkt användas till innovativa och robusta automationslösningar.
 • För flyg- och rymdindustrin innebär det minskad vikt, förbättrad bränsleekonomi och minskat utsläpp av CO2- och andra miljöpåverkande produkter, helt enkelt en grönare värld.