Lödning med laser

Home » Användningsområden » Lödning med laser

Lödning är en teknik som används för att sammanfoga metallföremål med hjälp av uppvärmning. Att värma de olika metalldelarna, samt tillsatsmaterialet, med hjälp av en laserstråle är en snabb metod jämfört med andra lödmetoder. Laserlödning resulterar i hög kvalitet på fogen då den kan målas direkt utan att något efterarbete krävs.

Sammanfogning av metallföremål med hjälp av uppvärmning och tillsatsmaterial

Sammanfogningen av metallföremål sker genom att man värmer upp de delar av metallföremålen som ska sammanfogas, samt värmer upp och tillför ett tillsatsmaterial, ofta i form av en tråd. Det smälta tillsatsmaterialet kallas lod. Det finns i huvudsak fyra olika typer av lödning som har olika sorters värmekällor: flamlödning, induktionslödning, skyddsgaslödning och vakuumlödning. Flamlödning är den vanligaste typen av lödning.

Mjuklödning, hårdlödning och högtemperaturlödning

Det finns tre kategorier av lödning: mjuklödning, hårdlödning och högtemperaturlödning. Mjuklödning kallas det när lodets temperatur inte överstiger 450°C. Till mjuklödning hör gruppen tennlod och blylod. Hårdlödning innebär att lodets temperatur ligger mellan 450°C och 1000°C, vilket gör att fogen blir lika stark som grundmaterialet. Silver och guld är exempel på lodmaterial som används vid hårdlödning. Högtemperaturlödning innefattar all lödning över 1000°C och gör lödförbanden starkare än grundmaterialet. Till den här gruppen hör nickel- och kopparbaserade lod.

Flussmedel bidrar till bättre fäste och ökar kontakten mellan lodet och metallen

En förutsättning för att lödning ska fungera är att tillsatsmaterialet inte är samma som metallen, detta då materialen behöver ha olika smälttemperaturer. För att lodet ska bli så bra som möjligt måste i de flesta fall flussmedel användas, antingen separat eller om lodet har flusskanal eller flussbeläggning. Flussmedlet är i fast, flytande eller pastaform och används för att förbättra lödbarheten på den avsedda komponenten. Flussmedlet verkar genom att lösa upp och förhindra vidare oxidering på basmetallen under lödförloppet. Detta resulterar i bättre fäste och kontakt för lodet mot basmetallen.

Vid hårdlödning används laser som värmekälla

Att hetta upp fogen och tillsatsmaterialet med hjälp av en laserstråle är en effektiv metod med hög hastighet jämfört med andra lödmetoder. Det möjliggör sammanfogning av icke svetsbara legeringar och ger en snygg och prydlig fog som kan målas direkt utan att något efterarbete krävs. Laserlödning är en populär metod i framförallt bilindustrin och används ofta för att sammanfoga till exempel tak- och bakluckor. Tack vare den jämna ytan på fogen klassas den som synlig “Klass A”-yta i bilindustrin.

Vad erbjuder Permanova?

Permanovas robusta svetsverktyg har lödutrustning som tillbehör. Detta påhäng, som guidar lödtråden till laserstrålens fokuspunkt, finns i flera utformningar för att på så sätt kunna passa kundens produktgeometri. I ett lödprojekt är det viktigt att prova ut parametrar som passar kundens produkt väl. Initialt identifieras den optimala kombinationen av material, trådvinkel, frammatningshastighet, lasereffekt och eventuellt behov av fogföljning. När robotbaserad laserlödning är rätt process för produkten tar vi fram ett erbjudande utifrån kundens önskemål – oavsett storlek på station, integrerad i ett produktionsflöde eller fristående. Vi har levererat fler än 200 system över hela världen sen 1985. Ett flertal av dessa stationer är lödstationer, framförallt inom Automotive.