Laserskolan: del 3 – Fördelarna med olika lasermetoder

Home » Laserskolan: del 3 – Fördelarna med olika lasermetoder

Det finns många processer inom industrin som går att utföra med hjälp av laser. Oavsett om det handlar om 3D-printning, svetsning, härdning, lödning eller skärning bidrar lasern till en smidig och effektiv process som ger ett snabbt resultat med hög precision och minimalt behov av efterbearbetning. I den här artikeln, och filmen, berättar vi mer om fördelarna med de vanligaste lasermetoderna i tillverkningsindustrin.

Svetsa med laser - möjliggör ensidig åtkomst med färre deformationer

Att sammanfoga metallstycken genom svetsning är en gammal metod som används i produktionen av allt från detaljerade medicinska komponenter till stora stålkonstruktioner som broar och fartyg. Att hetta upp metallstycken med hjälp av laser är idag en allt mer vanlig svetsmetod. Fördelen med lasersvetsning är att det tillför väldigt lite värme jämfört med andra svetsmetoder som till exempel MIG-svetsning eller TIG-svetsning. Eftersom mindre energi tillförs innebär det mindre deformationer på materialet. Lasersvets erbjuder även ensidig åtkomst vilket inte är möjligt med till exempel punktsvets. Det är dessutom en snabb metod där svetshastigheten med laser är cirka 5 till 10 gånger snabbare jämfört med till exempel TIG-svetsning.

Härda med laser - förstärker delar av materialet som är extra utsatta

Härdning innebär att med hjälp av temperaturförändringar göra en metall mer tålig och slitstark. Att använda laser är ett av många sätt att tillföra värme till processen. Fördelen med laserhärdning är att det möjliggör härdning av mycket specifika områden av materialet tack vare laserns starka och precisa stråle. Genom att endast härda enstaka delar av produkten blir den även mer hållbar då härdning av hela produkten ökar risken för sprickor. Med hjälp av en pyrometer mäter man temperaturen på ytan som härdas för att automatiskt kunna anpassa lasereffekten och skapa ett exakt och kvalitativt resultat. Det är en snabb och smidig process jämfört med till exempel induktionshärdning som kräver både större installationer och mer utrustning.

Löda med laser - ger en prydlig fog som inte kräver efterbearbetning

Lödning innebär att man sammanfogar två delar, men till skillnad från lasersvetsning så smälter man inte själva materialet i delarna utan tillför istället ett smält material, ofta i form av en tråd. En förutsättning för att det ska fungera är att det adderade materialet inte är samma som grundmaterialet då materialen behöver ha olika smälttemperaturer. En fördel med laserlödning är att den färdiga fogen är snygg och prydlig och kan målas direkt utan att något efterarbete krävs. Lödning är en populär metod i framförallt bilindustrin och används ofta för att sammanfoga till exempel tak- och bakluckor.

Skära med laser - en flexibel metod som ger exakta och fina snitt

Laserskärning är den lasermetod som är störst och vanligast i tillverkningsindustrin. Det är en snabb och flexibel skärningsmetod som fungerar bra i de flesta material. Materialet som smälts av laserstrålen, samt ångan som uppstår, trycks ut från skärspåret. Detta görs genom att blåsa gaser som till exempel syre eller luft mot skärspåret via ett munstycke som sitter placerat runt laserstrålen. Detta resulterar i en snabb skärning som ger ett exakt snitt som är fritt från slagg, deformationer och fula kanter.

Additiv tillverkning med laser - effektiv metod med stora friheter

Att skapa produkter eller komponenter med hjälp av additiv tillverkning, eller 3D-printning, är en metod med stor potential i tillverkningsindustrin. Vid tillverkningen smälter man grundmaterialet och tillför sedan nytt material i form av pulver eller tråd. Pulver är den äldsta metoden medan tråd har blivit mer och mer populärt de senaste åren. Att använda laser som värmekälla är en effektiv metod som ger ett högkvalitativt resultat med minimalt behov av efterbearbetning.

En fördel med additiv tillverkning är att det krävs mindre material jämfört med att fräsa fram en produkt ur ett gjutet block. Vissa material är dessutom svåra att fräsa i, som till exempel titan. Det är även mer kostnadseffektivt om man endast behöver enstaka produkter som till exempel vid prototyptillverkning, samt erbjuder stora friheter i konstruktionen. En nackdel med additiv tillverkning är att det är en relativt komplex metod med en hel del parametrar som ska stämma.

Vill du veta mer om våra lasermetoder? Besök vår hemsida för mer information om Permanova och våra lösningar. Har du missat någon del av Laserskolan? Läs ikapp här och håll utkik efter Laserskolan - Del 4 som jämför laserprocesser med de vanligaste alternativen.

Reik Steinert | 2020-01-16