Fördelar med laser jämfört med traditionell svetsning (TIG/MIG/MAG)