Laserkälla

Home » Våra produkter » Laserkälla

Laserkälla

Lasrarna vi använder i robotsystemen är vanligtvis från någon av de välkända europeiska tillverkarna av fastkroppslasrar. Vi samarbetar med samtliga av dessa leverantörer, och våra processverktyg kan kopplas till alla deras lasrar. Permanova är uppdaterade om de senaste lasrarna, och vi har vanligen processverktyg klara för de senaste lasermodellerna. Vår praktiska erfarenhet av höga effekter sträcker sig idag upp till 16 kW, och våra komponenter är testade på 20 kW-nivån. Kommunikation mellan robot och laser sker via bussystem för bästa funktionalitet.

Lasrarna kräver kylning, då verkningsgraden är relativt låg. De äldre modellerna av lasrar, lamppumpade Nd-YAG lasrar, har ca 2-3  % total verkningsgrad. En disklaser eller en fiberlaser har ca 30 % verkningsgrad. Även direktdiodlasrar har nu nått en diodlivslängd och en så bra strålkvalitet att de kan ersätta lamppumpade Nd-YAG lasrar. De är mycket kompakta, och har en hög verkningsgrad
(>35 %). Kylning av lasrarna kan antingen göras med en luftkyld kompressorkylare, med en vattenkyld kompressorkylare, eller direkt med tappvatten. Tappvatten rekommenderas inte, då lasrarna behöver en stabil temperatur på kylvattnet.

De nya lasertyperna fiber, disk och diodlaser upptar en mindre golvyta jämfört med de lamppumpade lasrarna och eftersom verkningsgraden är bättre, är även kylaggregaten mindre. En stor fördel med fastkroppslasrarna, är att laserstrålningen leds i en optisk fiber från laser till arbetsställe. Detta ger en stor frihet i hur lasern placeras i förhållande till arbetsstationen. Värt att notera är även att det är mycket enkelt att förse en fastkroppslaser med optiska strålväxlare, som tillåter att strålen från en laser snabbt växlas mellan flera arbetsstationer.