GKN Aerospace

Home » Kundcases » GKN Aerospace

GKN Aerospace Sweden i Trollhättan levererar avancerade komponenter till flyg- och rymdindustrin.

I samarbete med världens ledande flygindustrier utvecklar och tillverkar GKN komponenter till flygplans- och raketmotorer.

Utmaningen:

När några gram är tungt vägande argument.

I samarbete med världens ledande flygindustrier utvecklar och tillverkar GKN Aerospace Sweden i Trollhättan avancerade komponenter till flygplans- och raketmotorer. För dem är varje gram av stor vikt. När de tog kontakt med oss stod de inför utmaningen att minska vikten, utan att göra avkall på hållbarhet och kvalitet, och samtidigt minska sina kostnader.

GKN Aerospace
Laser

Lösningen:

Så gjorde vi det lätt för GKN att ställa om sin produktion.

GKN ville ersätta tunga kostsamma enstycksgjutgods med geometriskt slimmade komponenter som kunde svetsas och påsvetsas med laserteknik till avancerade färdiga komponenter med önskade egenskaper.

Vi kunde utnyttja våra erfarenheter av automation med robotar och lasersvetsning för bilindustrin. Lösningen var att automatisera produktionen med robotteknik och laserprocesser och i högre grad införa lättviktsteknik.

En avancerad dubbelcell, med kraftiga robotar med lasersvetsverktyg och externa positionerare, försörjs via fiberöverföring från en högeffektlaser. Laserstrålen arbetar utan beröring och med stor effekttäthet i fokus. I motsats till traditionell TIG-svetsning gör lasern en djup smal svets, utan att det sprids någon värme åt sidorna. Därför blir påverkan av värme och därmed deformation liten.

Kundnytta:

Ett resultat som minskar vikt, kostnader och belastningen på vår miljö

• Vi har anpassat lasersvetsverktyg som gör det möjligt att komma åt i trånga områden. Det innebär att vi kan producera geometriskt komplicerade komponenter.

• Stora kostsamma gjutgodsenheter har ersatts med geometriskt och materialmässigt optimerade komponenter som med lasertekniken både svetsas och påsvetsas till avancerade färdiga komponenter med önskade egenskaper.

• Vi kunde använda våra erfarenheter från bilindustrin till innovativa skyddsgaslösningar och robusta automationslösningar kring laserprocesserna.

• GKN Aerospace Sweden har utvecklat en egen avancerad laserpåsvetsteknik som tillsammans med den vanliga lasersvetsningen öppnar upp för en mycket effektiv lättviktsteknik.

• För flyg- och rymdindustrin innebär det lägre vikt, bättre bränsleekonomi, mindre utsläpp av CO2 och annan minskad påverkan på miljön. Helt enkelt en ”grönare” värld.