Bilindustrin – Pionjärer inom laserteknik

Home » Bilindustrin – Pionjärer inom laserteknik

Genom åren har bilindustrin infört laserteknik av många olika anledningar såsom enkelsidig åtkomst, starkare konstruktion, säkrare konstruktion, design och varianthantering.

På 90-talet var Volvo och BMW på jakt efter en ny teknik för att fästa taket. Tidigare hade man använt sig av en sömsvetsad dropplist. Nu stod det mellan limning och laser. Efter lite tester visade det sig att limmet inte uppfyllde alla krav varför det blev laser. Under slutet av 90-talet installerade Permanova de första stationerna för svetsning och skärning. Det som drev på skärningen var att kunna gör varianter av bilar utan att ändra på inkommande artiklar. I början av 00-talet ändrades designen av vissa komponenter vilket gjorde att man behövde införa laserlödning. Fördelen med laserlödning är att fogen blir visuellt tilltalande och att det går att lackera direkt. Genom åren har bilindustrin infört många olika laserbaserade metoder och Permanova kan bland annat leverera lösningar för:

  • Svetsning med laser: används bland annat av Tier 1-leverantörer (de som levererar direkt till bilföretagen) för svetsning av tak och A-/B-stolpe och till svetsning av komponenter hos underleverantörer
  • Lödning med laser: vanlig metod för lödning av tak och lödning av Hang On Parts (HOP) som till exempel bakluckedetaljer
  • Skärning med laser: komponentskärning och detaljutskärning ur karosser i sluttillverkning

Bearbetning med laser ger bland annat hög produktivitet, hög precision, snabb omställning, låg tillverkningskostnad per detalj och möjlighet till ett automatiserat flöd