Bendiro Profile Tech

Home » Kundcases » Bendiro Profile Tech

Bendiro Profile Tech AB försörjer flera branscher med metallprofiler, till exempel möbel-, telekom-, fordons- och byggindustrin.

Materialen är kall- och varmvalsat stål, rostfritt stål, aluminium, koppar och mässing. Deras rullformningsteknik innebär att man i upp till 34 rullformningssteg successivt viker ihop plåten till avancerade profiler, även i höghållfasta material. Man får en hög repeternoggrannhet och en effektiv och ekonomisk produktion vid stora som små serier med speciella
tvärsnitt, i avancerade profilformer. Även ytbehandlade material kan med fördel rullformas.

Behovet

Man sökte en metod att ge profiler tillverkade i en befintlig rullformningslinje en kraftigt ökad vridstyvhet och hållfasthet genom att effektivt ”försluta” profilen, utan att öka vikten genom vikta flänsförband eller liknande.

bendiro
Bendiro Profile Tech

Lösning

Efter tester hos Permanova valde man lasersvetsning, en beröringsfri metod som arbetar  med hög effekttäthet och möjliggör höga svetshastigheter.
Permanova levererade sitt profillinjepaket med laser med 2 utgångar och 1 fiber med svetsverktyg, kylsystem och lasersäkerhetsinbyggnad.

Resultat och kundnytta

Det innebar att materialsnåla fogtyper och tvärsnitt kunde designas, och att mycket starka svetsar vid höga svetshastigheter erhölls. Bendiros kunder fick därmed lättare, mindre utrymmeskrävande och starkare profiler, till mycket konkurrenskraftiga priser.

För Bendiro själva tillgodosåg lösningen med lasersvetsning också önskemål om:
• minimalt behov av ytterligare golvyta nära befintlig profillinje. Fiberöverföring av laserstrålen öppnade för frihet att placera ut laser med kylsystem.
• att i en framtid nå mer än en profileringslinje (10-tals meter bort). Detta kunde enkelt realiseras med en extra fiberutgång för ett framtida lasersvetsverktyg.
• att klara flera olika material och ytbeläggningar
• att anpassa lasereffekten för hastigheter från 8 till 12 m/min (optimera en begränsad investeringsbudget)
• krav på kort leveranstid, för att klara en viktig nära förestående kundleverans mot fordonsindustrin

bendiro profil

Björn Lekander | 2019-02-04