Engcon – Strömsunds kvalitetslego

Home » Kundcases » Engcon – Strömsunds kvalitetslego

Robotiserad laserhärdning gjorde att Engcon kunde öka sin lönsamhet.

– Tekniken innebar sänkta produktionskostnader samtidigt som vi fick en jämnare kvalitet på produkten tack vare automationen, säger Tobias Sjölund på Engcon.

Behovet

I jämtländska Strömsund tillverkar Engcon sina tiltrotatorer – en hydraulisk handled som gör grävmaskinen till en flexibel och kompetent mångsysslare. Produkten har gjort att Engcon kunnat växa globalt och omsätter över 600 miljoner kronor.
En del i framgångskonceptet hänger ihop med tiltrotatorns funktionalitet och slittålighet. Bland annat kräver vissa detaljer av stommen slitstyrka och andra seghet. För att öka slittåligheten monterades förr slitbrickor på utsatta delar av stommen. Men en manuell process gjorde att kvaliteten blev ojämn.

tiltrotator
härdad stomme

Lösning

Engcon letade efter andra metoder för att härda specifika detaljer och utvärderade laserhärdning tillsammans med Permanova med mycket goda resultat. Det är en härdningsmetod som med hjälp av robotiserad laser stärker ytan med precision ned på en tiondels millimeter. Efter utvärderingen bestämde sig Engcon för att investera i en robotiserad laserhärdstation tillsammans Strömsunds Kvalitetslego som är deras underleverantör av dessa härdade detaljer. Permanova fick uppdraget att tillverka stationen för laserhärdning på plats i Strömsund.

Resultat och kundnytta

Robotiserad laserhärdning gjorde att Engcon kunde öka sin lönsamhet. Jämfört med tidigare lösningen med slitbrickor så har Engcon sparat 11% i produktionskostnader och har dessutom fått en jämnare kvalitet på sina produkter i och med att tillverkningen robotiserats. Då slitbrickor inte behöver lagerhållas minskar kapitalbindningen i lagret med en halv miljon kronor. Med en egen laserhärdutrustning kan bolaget också arbeta med produkt- och processutveckling på ett effektivare sätt.

Engcon Strömsunds kvalitetslego