Laserskolan: del 6 – Krav på personal och lokal för att använda laser i verkstadsindustrin

Home » Laserskolan: del 6 – Krav på personal och lokal för att använda laser i verkstadsindustrin

Den sjätte delen av Laserskolan handlar om den kunskap och de förutsättningar som krävs för att kunna använda olika lasermetoder i verkstadsindustrin. I artikeln, och filmen, tar vi upp vilken kunskap personalen behöver ha på företaget, var de kan få den kunskapen samt vilka krav som ställs på lokalen där själva laserprocessen utförs.

Mycket kunskap och information kring väletablerade lasermetoder

Den grundläggande kunskapen som krävs för att arbeta med laser i verkstadsindustrin är generellt densamma oavsett lasermetod. Däremot finns det olika mycket information att tillgå kring de olika lasermetoderna, beroende på hur etablerade metoderna är.

Lasersvetsning och laserskärning är två väldigt etablerade lasermetoder. Till dessa metoder finns det mycket utrustning som är både tillgänglig och användarvänlig. Det finns även en hel del data insamlat från de här metoderna som beskriver vilka parametrar som fungerar bra i vilka situationer. En inte lika vanlig lasermetod är laserhärdning. Det är dock en relativt enkel lasermetod som endast inkluderar några få parametrar. Laserlödning och additiv tillverkning (AM eller additive manufacturing) med laser innehåller fler parametrar än de andra lasermetoderna då de processerna inkluderar tillsatsmaterial, ofta i form av tråd. Additiv tillverkning är, förutom en process med fler parametrar, dessutom en relativt ny process. Därför kan det finnas mindre data att tillgå kring additiv tillverkning med laser jämfört med mer etablerade laserprocesser.

Laser safety officer - utbildning inom lasersäkerhet

Vi på Permanova upplever ofta att fabrikspersonal med någon typ av laserutbildning har en mer effektiv produktion och uppnår högre kvalitet på produkterna jämfört med fabrikspersonal som inte har någon laserutbildning. Utbildad personal får även färre kassationer då kunskap om laserprocessen gör att man märker tidigt om något inte står rätt till i produktionen.

Vi rekommenderar att ha en erfaren leverantör i ryggen som kan bistå med de kunskaper som krävs kring en specifik laserprocess och den industri den används inom. Ofta erbjuder leverantören generella laserutbildningar gällande utrustning och säkerhet. Ibland kan dock även mer riktade utbildningar behövas där leverantören besöker produktionen och utbildar i specifik utrustning på plats.

Enligt §15 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om artificiell optisk strålning (AFS 2009:7) så behöver varje arbetsplats som använder optisk strålning utse en speciell person som ska vara väl förtrogen med användningssätt, risker och relaterade bestämmelser kring processen. Ett utmärkt sätt att skaffa sig den kunskapen är att gå en laser safety officer-utbildning (LSO). Då kunskapen som behövs enligt Arbetsmiljöverket handlar om lasersäkerheten i sig så är LSO-utbildningen lika relevant oavsett vilken lasermetod man använder.

Ventilation behövs för att hantera rök- och dammpartiklar

På grund av att en laserprocess är inkapslad i en laserstation så ställs det inte speciellt höga krav på lokalen där laserprocessen utförs. Det enda som behövs i lokalen är ett utsug som är kopplat till laserstationen. Då vissa laserprocesser producerar en viss mängd damm och rök så behöver utsuget samla in partiklarna från processen för att hålla produktionsanläggningen ren.

Utrustningen som krävs för att utföra en laserprocess är ofta både kompakt och smidig. Lasersvetsning är ett exempel på en automatiserad lasermetod som ofta går att integrera i produktionslinjen på ett smidigt sätt. Jämfört med manuell svetsning som ofta utförs i bås är lasersvetsning en mer effektiv lösning som dessutom tar upp mindre plats i lokalen.

Laserprocesser går att göras både små och enkla

En vanlig myt om industriella laserprocesser är att det är en dyr och krånglig metod som inte passar mindre företag. Detta är dock inte nödvändigtvis fallet. De flesta laserprocesser går att anpassas och göras både små och enkla. Trots att industriell laserbearbetning har kommit olika långt i olika branscher bidrar det med en mängd olika fördelar till både produktionen och produkterna.

Permanova erbjuder flera olika utbildningar inom laserkunskap inklusive utbildning inom lasersäkerhet (LSO). Besök vår hemsida eller kontakta mig direkt för mer information. Håll även utkik efter del 7 i Laserskolan som kommer handla om vilka miljöaspekter det finns med laser som bearbetningsmetod.

Gustav Axelson | 2020-01-16