Laserskolan: del 7 – Laser – en miljövänlig industriell bearbetningsmetod

Home » Laserskolan: del 7 – Laser – en miljövänlig industriell bearbetningsmetod

Det finns ett stort behov av hållbara och miljövänliga tillverknings- och bearbetningsmetoder i verkstadsindustrin. Att bearbeta med laser har flera fördelar ur miljösynpunkt jämfört med andra bearbetningsmetoder. Laser bidrar bland annat till en mer miljövänlig produktion, renare arbetsmiljö för operatörerna samt en mer hållbar användning av slutprodukten.

Två exempel på miljövänliga bearbetningsmetoder med laser

Att bearbeta med laser i verkstadsindustrin är ofta mer miljövänligt jämfört med andra bearbetningsmetoder. Nedan följer två exempel:

Lasersvetsning - en energisnål metod som bidrar till en ren arbetsmiljö

Att svetsa med laser är både en snabb och energieffektiv metod. Det innebär att det går åt mindre energi per löpmeter svets genom att använda laser istället för konventionella svetsmetoder, som till exempel TIG-MIG/MAG. Därför använder många industrier lasersvetsning när de till exempel producerar stora volymer av produkter.

Lasersvetsning bidrar även till en ren arbetsmiljö jämfört med alternativa svetsmetoder. Då svetsning med laser ger ett bra resultat med en gång krävs det mindre efterbearbetning av produkterna. Efterbearbetning är ytterligare ett moment i produktionen som ofta sprider slipdamm och andra partiklar i luften som kan bidra till en sämre arbetsmiljö för operatörerna. De rökpartiklar som genereras från själva lasersvetsningen kommer inte ut i lokalen eftersom de samlas upp i det inkapslade laserhuset. Därifrån ventileras de ut och samlas i filtrena i lokalens ventilationssystem.

Jämförelse av TIG-svets vs Lasersvets - svetshastighet per kW effekt

TIG-svetsning Lasersvetsning
0.4 m/min 4 m/min
6.4 kW 10kW
0.4/6.4=0.06 m/min/kW 4/10=0.4 m/min/kW
3.75 m/kWh 24 m/kWh
Med lasersvetsning får du ungefär 7 gånger längre svetsfog per kWh jämfört med TIG-svetsning

Laserhärdning - låg resursåtgång utan påverkan på produktens form eller funktion

Att härda med laser gör det möjligt att utföra selektiv härdning vilket innebär att med en koncentrerad laserstråle förstärka mycket väl definierade ytor på produkten. Den här metoden kräver mindre energi jämfört med att härda hela produkten. Ytterligare en miljöfördel med laserhärdning är att du slipper kyla ner det upphettade området med olika typer av vätskor. Nedkylningen efter selektiv laserhärdning sköts istället av det omkringliggande materialet i produkten. I konventionella härdningsmetoder brukar nedkylningen ske med hjälp av olja eller vatten.

Ett mindre miljövänligt alternativ till laserhärdning är sätthärdning som sker i stora ugnar. Förutom att ugnarna drar stora mängder energi så kan värmen leda till att strukturen ändras på produkten vilket kan leda till sämre produktivitet och fler kassationer. Eftersom selektiv laserhärdning inte påverkar formen på produkten leder det till färre kassationer vilket är bra för miljön.

 

En ren tillverkningsprocess utan kemikalier

En stor del av dagens industriella laserapplikationer har ersatt metoder som använder tillsatsmaterial som kan vara skadliga för miljön. Vid laserbearbetning tillsätts oftast inget material alls. I de fall tillsatsmaterial väl används är det ofta samma material som produkten består av. Laserbearbetning är därför en förhållandevis ren process utan kemikalier.

De industriella lasermetoderna möjliggör även designlösningar som kan bidra till en mer miljövänlig användning av slutprodukterna. Inom fordonsindustrin innebär lättare konstruktioner mindre bränsleåtgång och med hjälp av laser är det möjligt att optimera materialåtgången och utforma detaljer på ett sätt så att produktens vikt minskar och verkningsgraden ökar.

Permanova jobbar för en hållbar produktion och användning av laserapplikationer

Vi på Permanova lägger stor vikt vid miljö och hållbarhet och jobbar hårt för att förebygga negativ miljöpåverkan genom hela vår verksamhet. Genom samarbete med kunder och leverantörer samt utbildning av vår personal strävar vi efter en hållbar produktion och användning av laserapplikationer för metallbearbetning inom industrin. Våra gemensamma insatser och engagemang är en förutsättning för att vi skall nå våra kvalitets- och miljömål. Självklart är Permanova kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015, samt miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

Vill du veta mer om miljövänlig metallbearbetning inom industrin, eller om Permanovas kvalitets- och miljöpolicy? Kontakta mig här eller besök vår webbplats för mer information. Håll även utkik efter den sista delen av Laserskolan som kommer handla om hur man implementerar laserutrustning i industrin.

Christian Alinder | 2020-01-16