Home » Permanova som partner » Produktionslab

svets

Applikationslab

I våra lokaler har vi ett laser-/robotlabb som är välutrustat och flexibelt uppbyggt för att kunna köra många olika processer. Den viktigaste framgångsfaktorn är att vi alltid har mycket erfaren personal på plats som hjälper våra kunder att lyckas med sina försök

Typiska tjänster som vi kan genomföra:

Innan beslut om investering

 • Förstudier: testa process och ta fram processparametrar innan ett investeringsbeslut, dels för att minimera risk dels för att kunna förkorta tiden för införande när installation och igångkörning ska ske av produktionscell.
 • Prototyptillverkning: ta fram prototyper exvis för interna tester eller för att kunna erbjuda och testa hos slutkund innan egen laserproduktionsutrustning finns på plats
 • Marknadstester: producera en begränsad volym för att göra marknadstest innan beslut om investering i laserutrustning

 

Efter investeringsbeslut men innan inköpt utrustning är installerad

 • Begränsad serietillverkning: producera mindre volymer för att kunna erbjuda kunder produkter innan egen produktionsutrustning är installerad och driftsatt

Utrustning installerad och i produktion

 • Produkt-/processutveckling: tester av nya produkter, processer och material
 • Parameterframtagning: Vid införande av ny produkt kan framtagning/optimering av processparametrar göras i labbmiljö för att inte störa serieproduktion

Vi kan erbjuda våra kunder många olika processer:

 • Lasersvetsning utan tråd med eller utan fogföljning
 • Lasersvetsning med tråd
 • Skannersvetsning
 • Additiv tillverkning med tråd (LMD - Laser Metal Deposition)
 • Laserhärdning
 • Laserhybridsvetsning
 • Laserlödning
 • Laserskärning

Vi kan även erbjuda materialanalys av varierande omfattning beroende på behov.

Labbet är bland annat utrustat med

 • Laser 10 kW
 • 2 robotar
 • Fronius MIG/MAG svetsaggregat
 • Positionerare: upp till 2 ton
 • Demmelerbord med flexibel fixturering
 • Induktionsvärmare
 • Pyrometer

Kontakta oss gärna för en diskussion om vad du är intresserad av.