Service som säkrar driften av din laserutrustning

Home » Service som säkrar driften av din laserutrustning

För att våra kunders laserstationer ska fortsätta hålla högsta kvalitet, och kunna vara i drift så mycket som möjligt, har Permanova skapat en egen tjänsteorganisation för service. Den gör det möjligt för oss att hjälpa till med såväl förebyggande som akut underhåll, vilket i sin tur innebär allt från löpande verktygsservice till mer brådskande insatser – på både Permanovas och andra tillverkares laserstationer. Därmed kan förebyggande underhåll göras regelbundet, och skulle akuta driftproblem ändå uppstå så blir det lättare att lösa dem.

Vilka fel, problem och underhållsbehov kan Permanovas service lösa?

De allra flesta laserstationer och andra lasersystem är robusta och pålitliga. Med det sagt så finns det sådant man behöver ha koll på, justera och underhålla för att problem inte ska uppstå, eller som snabbt ska kunna avhjälpas om något ändå skulle inträffa.

Laserkälla – rena linser och rent kylvatten

Laserkällor innehåller optik, elektronik och kylsystem som då och då behöver ses över. Det förebyggande underhållet innebär bland annat att vi ser till att optiken är ren, att elektroniken är felfri, och att filter och vatten i kylsystemet byts ut. Om vattnet blir för smutsigt stannar lasern. Damm och smuts på optiken absorberar ljuset från lasern, som då riskerar bränna sönder ytan på linser och speglar.

Mjukvara – uppdateringar och inställningar i lasersystemet

Mjukvaran fallerar sällan, men behöver förr eller senare uppdateras. Inställningar kan behöva justeras, till exempel på grund av att en produkt har ändrats. Efter uppdateringarna kan vi också utvärdera och se till att programvaror och kommunikation fungerar som det är tänkt.

Robot – optimera robotens rörelser

Robotprogram kan behöva uppdateras i samband med produktförändringar eller cykeltidsoptimeringar, till exempel. Det kan även handla om slangpaket och kablar som fastnar i fixturer eller på annat sätt hindrar roboten från att arbeta optimalt. Vid ändringar av produktionscellen kan vi utvärdera robotens banor för att optimera dessa, och undvika onödigt slitage på kablar och fibrer.

Verktygsunderhåll – förebyggande underhåll som sparar pengar

Efter en tid i produktion behöver laserverktyg genomgå förebyggande underhåll. Tidsintervallet varierar beroende på verktyg och applikation.

Process – se till att processparametrarna stämmer

Kärnan i en laserstation är själva processen, exempelvis härdning eller svetsning. Den specifika processen bygger på ett flertal parametrar, bland annat effekttäthet, robothastighet och vinkel. Förutsatt att stationens övriga utrustning fungerar felfritt kan processparametrarna ändå behöva justera. Ett typexempel på detta är när kundens produkt har utvecklats och parametrarna behöver optimeras för att processen ska fortsätta möta kundens krav.

Risken för slitage, skador eller akuta serviceinsatser minskar kraftigt om utrustningen hålls ren, och maskiner och anläggning sköts enligt underhållsinstruktionerna.

Hur går ett typiskt serviceärende till?

Serviceärenden kommer i regel in till Permanova via telefon eller mejl. Ärendet registreras, och vi på Permanova försöker lösa det så snabbt som möjligt, i första hand på distans. Beroende på hur akut ärendet är, och vilken typ av problem det rör sig om, så kan vi även utföra service på plats. En av våra serviceingenjörer åker då ut till kunden.

Efter avslutat ärende får kunden en servicerapport med en beskrivning av vad som gjorts och vad som eventuellt behöver göras härnäst. På det sättet får både Permanova och kunden en dokumenterad historik.

dsc_0265_medium_0

Tjänster i Permanovas serviceerbjudande

Även om våra serviceavtal (och avtalens tjänsteomfång) anpassas utifrån kundens behov så finns det fyra tjänster som ingår i vårt standarderbjudande: stationsservice, telefonsupport, teknikmöte och inställelsetid.

Stationsservice

Stationsservice utförs oftast 1-2 gånger per år, vid tidpunkter som bestäms i samråd med kunden. I servicen ingår bland annat funktionskontroll och kontroll av laser, lasersäkerhet, ljustäthet, kylsystem, pneumatiska komponenter och status på optik.

Telefonsupport

Många problem löses snabbt och smidigt via telefonsupport, och kräver inte ett fysiskt besök.

Teknikmöte

Vid detta möte diskuteras anläggningens funktion, utrustning, processer, behov av reservdelar och förebyggande underhåll (FU), med mera. Syftet med mötet är att fånga upp kundens synpunkter, och arbeta fram förslag på eventuella förbättringar.

Inställelsetid

Permanova åtar sig att inom en viss tid efter begäran från kund påbörja service på plats. Tidsintervallet bestäms utifrån kundens behov och hur lång restiden till kundens anläggning är.

Servicen kan utföras hos kunder vars laserstation behöver service, oavsett om den är tillverkad av Permanova eller inte. Vad gäller verktygsservice så kan vi kan hämta och återinstallera verktygen hos kunden, eller få dem skickade till oss. Själva verktygsunderhållet sker alltid i Permanovas anläggning i Mölndal.

TG AMT hjälper våra kunder på plats i Kina

Shanghai-baserade TG AMT är Permanovas partner i Kina. De tillverkar ingen utrustning åt Permanova, men säljer våra anläggningar, installerar dem hos kunden och kan även utföra service och reparationsarbete på dem. Undantaget är, som nämnts ovan, verktygsservice. TG AMT sköter frakt, tull och liknande administration i samband med att exempelvis optik och andra verktyg skickas till oss för underhållsarbete.

Ny teknik öppnar för nya möjligheter till service på distans

Utöver vår telefonsupport har vi även andra möjligheter att kunna ge snabb service på distans. I de anläggningar där vi installerat modem kan vi koppla upp oss mot dessa, och därigenom hjälpa kunden hitta och åtgärda fel. Uppkopplade laserprocesser med mätsensorer gör att det går att mäta temperaturer, upptäcka damm och smuts, och förebygga produktionsproblem innan de uppstår. I framtiden är det mycket möjligt att detta kommer vara en egen tjänst. Vi på Permanova kan då, tack vare dessa mätmetoder och uppkopplade laserprocesser, hjälpa kunden att i god tid förutse och därmed undvika problem.

Vi håller även på att utvärdera möjligheten att erbjuda support genom virtual reality. Enkelt sammanfattat så skulle det fungera på följande sätt: Permanova skickar en länk till kunden, som tar emot den på sin smartphone eller surfplatta. Kunden kan därefter filma och serviceteknikern kan med hjälp av vår utrustning inne på kontoret bland annat rita, peka och spola fram och tillbaka i bilden, och på så sätt handleda kunden.

Ambitionen är att vår serviceorganisation ska jobba tätt ihop med teknik-och-leverans-avdelningen, inte minst i samband med uppbyggnad och installation hos kund. Detta för att säkerställa att servicepersonalen kan alla de anläggningar vi levererar. Om du har några frågor om vår service är du välkommen att kontakta mig. Här på Permanovas inspirationssidor kan du läsa mer om fördelarna med uppkopplade laserprocesser, hur laser bidrar till högre produktkvalitet, och mycket mer. Ta gärna även en titt på vår laserskola.

Du når Permanovas service på:

031-166 177
service@permanova.se

Servicetelefonen är öppen alla vardagar, kl. 08:00-17:00.