Härdning med laser förstärker Engcons tiltrotatorer

Home » Härdning med laser förstärker Engcons tiltrotatorer

En grävmaskin ska inte bara vara flexibel och hålla en hög teknisk nivå, den ska även vara effektiv, hållbar och leverera ett konsekvent resultat. För att leva upp till dessa krav valde Engcon att, med Permanovas hjälp, förstärka materialet på sina tiltrotatorer för grävmaskiner genom att härda olika delar med laser. Resultatet blev färre produktionsstopp för kunderna samt minskade kostnader för service och underhåll.

Engcon - världens ledande leverantör av tiltrotatorer

År 1985 introducerades Stig Engström för ett tiltande och roterande aggregat till grävmaskiner. Han lade ner hela sin själ i att utveckla produkten och fem år senare startade han Engcon som idag är världens ledande leverantör av tiltrotatorer. En tiltrotator kan beskrivas som grävmaskinens handled. Den gör att skopan kan rotera obegränsat runt sin egen axel samt tilta 45 grader vilket ger en mycket stor flexibilitet och effektivitet. Tiltrotatorn gör att maskinen inte behöver flyttas för att utföra avancerade moment, den kan ersätta flera andra maskiner och även bidra till mindre manuellt arbete.

Flexibilitet och hög teknisk nivå vid alla typer av grävjobb

Engcons kunder jobbar ofta på olika sätt med olika förutsättningar, såsom reparation och utbyggnad av infrastruktur, komplexa jobb i urbana miljöer samt vid husbyggen som kräver hög flexibilitet på grund av begränsade utrymmen. Därför söker de en premiumprodukt som har en hög teknisk nivå och tillförlitlighet. Om Engcons produkter inte skulle fungera riskerar kunderna att utföra ett arbete med sämre kvalité eller att maskinerna blir stillastående vilket kan innebära stora ekonomiska förluster.

Laserhärdning ökar produktiviteten för grävmaskiner

Engcon garanterar att deras utrustning är effektiv och hållbar samt ger ett stabilt och konsekvent resultat med hög produktivitet. För att kunna leva upp till det här löftet började Engcon använda sig av laserhärdning i tillverkningen av sina tiltrotatorer.

“Tidigare hade vi slitbrickor i våra tiltrotatorer och de var rätt besvärliga att byta. Vi var ute efter en mer hållbar och kostnadseffektiv lösning och sökte efter en metod för att förstärka materialet på de ytor som var mest utsatta. Vi började med selektiv härdning med laser som tillåter förstärkning av specifika ytor samt reducerar behovet av efterbearbetning, vilket är en stor fördel. Därför är laserhärdning den perfekta lösningen för oss”, säger Emil Martinsson, maskinoperatör på Engcon.

Krister Blomgren, VD på Engcon, fortsätter:

“Ur hållbarhetssynpunkt har laserhärdningen varit en avgörande faktor. Den största vinsten med laserhärdningen är att det har blivit minskade avbrott för kunderna. Det var dessutom en relativt enkel process att addera till produktionskedjan, vilket var viktigt för oss. Vårt mål var att minska risken för avbrott ute i fält genom att stärka upp produkten. Nu behöver vi inte oroa oss för att vi ska få de problemen som vi fick tidigare. Istället kan vi nu med ännu större trygghet säga att vi levererar hållbara och tillförlitliga produkter.”

Automatiserad produktionslinje med integrerad härdningsstation

För att optimera sin produktion ännu mer har Engcon i efterhand adderat en robot till deras laserhärdningsstation samt skapat en automatiserad produktionslinje som sammankopplar både CNC-maskiner och härdningsstationer. Det är en stor line som är 50 meter lång och syftar till att få så jämn kvalitet som möjligt med så lite bemanning som möjligt.

“Den här investeringen gör att vi har kunnat flytta hem produktion till Strömsund samt säkrat vår bemanning. Anläggningen gör att vi kan öka produktionen, inte bara för tillfället utan även på sikt då vi kan bygga på systemet och dubblera vår produktion i framtiden. Ett av Engcons stora mål är att fördubbla omsättningen inom några år och den här investeringen, med hjälp av Permanova, gör det möjligt”, säger Emil Martinsson, maskinoperatör på Engcon.

“Laserhärdningen har gjort succé och vi har fått mycket bra feedback från våra kunder”

Engcon värderar långa och nära relationer med sina samarbetspartners.

“Vi vill känna oss trygga med att våra leverantörer och samarbetspartners erbjuder det senaste och bästa på marknaden. Vi fick erbjudanden från flera parter men valde att samarbeta med Permanova tack vare goda vitsord och rekommendationer. Permanova har även levererat en liknande station till oss tidigare vilket fungerade som en bra referens då vi var mycket nöjda med det arbetet. Även den här gången har varit ett lyckat samarbete och vi har haft en bra och öppen dialog genom hela projektet där vi har löst problemen tillsammans. Vi värdesätter att de har tagit ett helhetsansvar då det är både enklare och bättre att prata med samma part i alla frågor”, säger Krister Blomgren, VD på Engcon.

Emil Martinsson, maskinoperatör på Engcon, instämmer:

“Hos en leverantör värderar vi bra reservdelar och att det alltid finns någon som svarar på våra frågor och återkopplar. Permanova har lyssnat på våra önskemål och gett oss rätt information vid rätt tidpunkt. Vi har även fått bra laserutbildning av Permanova, både på en generell och mer ingående nivå. Det fungerade så pass bra med Permanova att vi ville att de även skulle hjälpa oss med vår automationslösning. Laserhärdningen har gjort succé hos oss och vi har fått mycket bra feedback från våra kunder.”

Permanova levererar robotiserade lasersystem till verkstadsindustrin

Permanova har levererat laserprocessverktyg och nyckelfärdiga lasersystem i över 30 år. Vårt mål är att genom djup kunskap om tekniken och god förståelse för våra kunders behov kunna höja kundens produktivitet, produktkvalitet och lönsamhet - vilket vårt lyckade samarbete med Engcon är ett perfekt exempel på! Vi ser fram emot att fortsätta leverera bästa tänkbara produktionsutrustning till både existerande och nya kunder i framtiden och bidra till en god natts sömn för alla verksamma inom verkstadsindustrin.

Jag hoppas du uppskattade vår artikel om Permanovas och Engcons lyckade samarbete. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta mig här. Kika gärna runt på vår webbplats om du vill veta mer om Permanova och våra lösningar. Och glöm inte att följa oss på våra sociala medier!

Håkan Grubb | 2019-12-11