Laser i industrin höjer produktkvaliteten och ökar effektiviteten i produktionen

Home » Laser i industrin höjer produktkvaliteten och ökar effektiviteten i produktionen

Hur kan selektiv härdning med laser bidra till att produkten håller längre? Och hur kan produktionen i verkstadsindustrin bli snabbare genom att byta ut traditionella bearbetnings- och tillverkningsmetoder mot lasermetoder? I den här artikeln berättar jag hur olika laserprocesser kan höja kvaliteten på dina produkter samt bidra till effektiva produktionsprocesser.

Produkter som är pålitliga, tåliga och har rätt toleranser

I verkstadsindustrin tillverkas produkter som har höga krav att leva upp till för att möta slutkundens förväntningar. För att leva upp till sin fulla potential behöver produkterna, utöver att hålla sig inom den rätta kravspecifikationen, vara pålitliga, tåliga och hålla en jämn kvalitet. Jämn produktkvalitet kan även bidra till att upprätthålla en effektiv produktion. När produkterna har rätt toleranser passar de in i produktionens alla tillverkningsprocesser utan att skapa störningar eller kassationer.

Hur bidrar lasersvetsning till hög kvalitet på produkterna?

Att svetsa med laser kräver ingen fysisk kontakt mellan materialen som ska sammanfogas och laserutrustningen vilket innebär minimalt slitage på både utrustningen och produkterna. Den fokuserade laserstrålen ger en snabb och mycket lokal uppvärmning som smälter samman materialet på delarna som ska sammanfogas. Det ger en hög kvalitet på svetsfogen som kan förlänga produkternas livslängd.

Hur bidrar lasersvetsning till en effektiv produktion?

Processen för lasersvetsning har ofta färre parametrar att ställa in jämfört med många av alternativen till svetsning. Vid lasersvetsning behövs endast tre parametrar ställas in: effekt, hastighet och fokusläge. Många andra svetsmetoder behöver lägga till parametrar som mått, positioner, trådhastigheter och trådstorlekar. Få parametrar innebär mindre underhåll vilket resulterar i korta ledtider och hög produktivitet.

 

Hur bidrar laserskärning till hög kvalitet på produkterna?

Att skära med laser ger ett finare snitt på produkten jämfört med gas- eller plasmaskärning, vilket leder till fina ytor och bra toleranser. De andra metodernas grova toleranser riskerar att följa med i flera steg i produktionen och kan vara svåra att rätta till. Laserskärning bidrar till bra kvalitet på produkterna då metoden har en begränsad värmepåverkan på materialet vilket minskar risken för deformationer.

Hur bidrar laserskärning till en effektiv produktion?

Att skära med laser är både en snabbare och mer exakt metod än till exempel gasskärning. Laserskärning görs oftast i en automatiserad process som är kostnadseffektiv och lätt att applicera i en produktionslinje. Det är mogna produkter i alla ingående komponenter i utrustningen för laserskärning vilket gör att det både är en pålitlig och stabil metod. Tack vare automatiseringen går det snabbt att koppla upp sig mot utrustningen för laserskärning vilket även bidrar till snabb och lättillgänglig service.

Hur bidrar laserlödning till hög kvalitet på produkterna?

Laserlödning är vanligt i till exempel bilindustrin. Att löda med laser resulterar i en fog som har en fin yta med jämn kvalitet vilket gör att den inte behöver bearbetas innan den ska lackas. I processen tillsätter man material för att sammanfoga två metalldelar. Med laserlödningens höga noggrannhet kan man undvika att gå igenom zinkskiktet på bilens plåt. Man minimerar då risken att förstöra korrosionsskyddet på plåten.

Hur bidrar laserlödning till en effektiv produktion?

Tack vare att laserlödning resulterar i en fog som inte kräver någon efterbearbetning försvinner ett steg i produktionen då fogen inte behöver slipas, alternativt täckas med en massa, innan den lackas. Färre steg i produktionslinjen leder till minskade kostnader samt en snabbare och mer effektiv produktion.

Hur bidrar laserhärdning till hög kvalitet på produkterna?

Vid härdning med laser kan man utföra selektiv härdning som förstärker mycket väl definierade ytor på produkten. Med hjälp av en koncentrerad laserstråle värms en liten yta upp och kyls sedan snabbt ner av det omgivande materialet. Genom att härda exakt de ytor som behövs till den rätta hårdheten, kan de önskade materialegenskaperna i resten av produkten behållas oförändrade. Selektiv härdning minskar även risken för sprickor på det omkringliggande materialet. Ett alternativ till härdning är att till exempel montera slitdelar på produkten som kan behöva bytas ut allteftersom de slits.

Hur bidrar laserhärdning till en effektiv produktion?

Laserhärdning är en relativt snabb process som ofta går smidigt att integrera i produktionslinjen. Jämfört med andra härdmetoder, där det kan krävas ugnar för sätthärdning eller utrustning för induktionshärdning, är utrustningen för laserhärdning möjlig att styra med exempelvis industrirobotar.

Hur bidrar additiv tillverkning med laser till hög kvalitet på produkterna?

Produkter som har tillverkats med additiv tillverkning med hjälp av laser får lika bra eller bättre materialegenskaper jämfört med produkter som har frästs ut från ett gjutet material. Med additiv tillverkning kan man bygga upp en struktur från grunden, antingen som en egen produkt eller som en del av en annan produkt. Additiv tillverkning gör det möjligt att kombinera olika materialkvaliteter för att produkten ska leva upp till specifika krav som till exempel hållfasthet. Alternativet är att ha samma materialkvalitet på hela produkten även om den största påfrestningen sker på en begränsad yta av produkten. Additiv tillverkning gör det även möjligt att skräddarsy varje komponent.

Hur bidrar additiv tillverkning med laser till en effektiv produktion?

Additiv tillverkning är en flexibel metod vilket gör att en produktion lätt kan ställas om för att tillverka olika produktvarianter. Grundmaterialet köps in på tråd och är därmed lätt att förvara och tar lite plats. Det är en snabb metod med minimal efterbearbetning vilket sparar både tid, material och pengar. Gjutning och fräsning är alternativ till additiv tillverkning men de är båda komplicerade och dyra processer som kräver speciella verktyg och stor kunskap för att uppnå bra resultat. Ofta behövs gjutformar som tar stor plats på lagret och det finns även en begränsning av leverantörer som snabbt kan leverera rätt material. Att fräsa fram önskad detalj är tidsödande och leder ofta till stort materialspill.

Permanova levererar modern och lättillgänglig laserutrustning

Permanova levererar kompletta laserproduktionssystem anpassade efter just dina behov. Vi jobbar i nära kontakt med våra kunder och gör tillsammans tester i vårt labb för att hitta den perfekta processen för att säkerställa produktkvaliteten och höja effektiviteten i din produktion. För oss är det viktigt att finnas till hands för våra kunder även efter installation för att säkerställa ett högt produktionsresultat många år framöver. Därför har vi en  serviceorganisation som är lättillgänglig över hela världen. Genom att leverera modern och lättillgänglig laserutrustning och finnas till hands oavsett tid och plats hoppas vi bli din givna laserpartner!

Har du frågor kring någon av laserprocesserna som jag har beskrivit ovan? Eller vill du veta mer om Permanova och hur vi jobbarKontakta gärna mig eller besök vår webbplats för mer information. Och glöm inte säga hej till oss på våra sociala medier.

Björn Lekander | 2019-12-11