Brogren Industries

Brogren Industries har en mycket modern maskinpark och kompetent personal.

Den vägledande principen för Brogren Industries är hög kvalitet på bearbetade detaljer till kunder inom industrin. De har genom åren arbetat för att leverera komponenter med maskinbearbetade och TIG- svetsade delar, och idag är de framgångsrika leverantörer till gasturbin- och flygindustrin.

Behov

Vid tester för en av deras kunder, Siemens, krävdes djupa, smala svetsar med höga toleranskrav på penetration och positionering. Man såg att TIG-svetsning inte räckte till, då den gav breda svetsar i flera pass. Stor värmepåverkan och deformationer blev resultatet, se bild 1. Deras TIG-station kunde heller inte möta de ökade kraven på automatiserad produktion.
Man såg samma krav på smala, djupa svetsar med liten värmepåverkan och därmed små deformationer hos en annan potentiell kund, GKN Aerospace, för större komponenter. När så GKN själva investerade för lasersvetsning, bestämde man sig för att göra detsamma, för att kunna bli leveranörer även till GKN.

 

Lösning

Tester med lasersvetsning visade att dess höga effekttäthet gav mycket högre svetshastighet än TIG-svetsning. Dessutom blev svetsarna smala och djupa, varför ett pass räckte. Värmepåverkan blev mycket liten . Se bild 2.
Motsvarande tester med material från GKN visade samma sak i flera andra avancerade material. Brogren Industrier investerade därför i en flexibel laserstation från Permanova, med tillräcklig lasereffekt, lasersvetsverktyg och övrig utrustning för att klara båda kundernas behov.

 

 

Resultat och kundnytta

Satsningen gav en unik kompetens som klarar de två viktiga kundernas behov, och skapar stor flexibilitet för varierande uppdrag i framtiden. Lasersvetsningens höga effekttäthet ger djupa svetsar med liten värmepåverkan, vilket innebär små deformationer och hög måttnoggrannhet i slutkundens produkt.