Lasersvetsning i fokus när Permanova stod värd för Laserdagen

Home » Lasersvetsning i fokus när Permanova stod värd för Laserdagen

Torsdagen den 17:e oktober ägde årets andra upplaga av laserdagen rum. Värdar var Permanova Lasersystem AB i Mölndal, som arrangerade evenemanget i samarbete med Lasergruppen. Bland talarna fanns representanter från en rad olika företag och branscher, som berättade om hur laser – i synnerhet lasersvetsning – bidragit till att stärka deras produkter och verksamhet.

Laserdagen skapar större medvetenhet om laserteknikens möjligheter

Laserdagen arrangeras två gånger om året av Lasergruppen, en förening med syfte att dels främja verkstadsindustrins användning av laserteknik, dels utgöra en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.

Ambitionen med dessa laserdagar är främst att samla branschen, sprida kunskap om hur företag använder sig av laserteknik, vilka möjligheter som efterfrågas och vilken forskning som pågår. De är därmed utmärkta tillfällen för nätverkande och erfarenhetsutbyte. “Vi vill driva lasertekniken framåt inom skandinavisk industri, och som leverantör är det här ett utmärkt tillfälle att höra om branschens och våra kunders utveckling”, säger Mikael Olsson, Laser Product Manager på Trumpfs svenska dotterbolag i Alingsås, och även medlem i Lasergruppens styrelse.

Permanova bygger och levererar nyckelfärdiga lasersystem

Efter att Lasergruppens ordförande Johnny K. Larsson introducerat Lasergruppen och dess arbete berättade Håkan Grubb, VD för Permanova Lasersystem AB, om det företag som stod värd för dagen. Permanova är en integratör, vilket innebär att företaget integrerar komponenter och skapar nyckelfärdiga lasersystem. Systemen designas, utvecklas, byggs och installeras hos kund av Permanova, som har levererat lasersystem till industrin i nästan 35 år.

Företaget arbetar enbart med metallbearbetning, och då främst inom områdena svetsning, härdning och additiv tillverkning med laser. Ökad produktivitet är det vanligaste skälet till att kunderna väljer att arbeta med laserprocesser, då dessa har hög precision och ger ett högkvalitativt resultat med få deformationer. Att Permanova har egenutvecklad laseroptik gör att kundens optik kan specialanpassas, vilket är en stor fördel för kunden och mycket ovanligt bland integratörer även internationellt.

Lasersvetsning och additiv tillverkning innebär stora fördelar för luftfartsindustrin

En av Permanovas kunder är GKN Aerospace AB i Trollhättan (tidigare Volvo Aero). Hans Falk berättade om hur lasersvetsning och additiv tillverkning bidrar till att göra flygplanskomponenter – exempelvis motorer – lättare och mindre bränslekrävande. Lasersvetsningens exakthet och optimeringsmöjligheter innebär bland annat att man slipper efterbearbetning, och minskar risken för sprickbildning, spänningar och deformationer. Resultatet är en kostnadseffektiv produktion av en mer bränsleeffektiv motor.

GKN använder idag additiv tillverkning i flera sammanhang, från fläkt- och turbinblad till munstycken till Ariane-raketer. Additiv tillverkning har många fördelar jämfört med mer traditionell tillverkning. Komplext utformade komponenter kan framställas betydligt snabbare och enklare, med betydligt lägre kostnader för såväl själva framställningen som för transporter och tillverkningsmaterial.

Lasersvetsning ger nya kunder, och stärker relationen till de befintliga

Lasersvetsning kan bidra till att ge ett företag nya kunder, en möjlighet som Börje Andermård på Brogren Industries AB beskrev utifrån deras egen erfarenhet på området. Företaget är en partner till större marknadsaktörer (bland dem GKN), och hjälper dessa färdigställa vissa slutprodukter genom olika industriella processer, däribland svetsning.

Börje talade om hur företaget tagit klivet in i lasersvetsningsbranschen, och hur detta dels bidragit till att sätta företaget på kartan, dels gett konkurrensfördelar. Framför allt har man kunnat behålla befintliga kunder, och möta deras utökade behov, samt fått nya kunder som man kunnat hjälpa tack vare Brogrens investering i lasersvetsning.

Även känsliga produkter kan lasersvetsas utan negativ påverkan

Göteborgsföretaget Alelion Energy Systems AB bygger litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fredrik Lüsch (COO och CTO) berättade om den snabba utvecklingen inom elektrifieringsområdet.

För Alelion är renheten i lasersvetsningsprocessen avgörande, i och med att elektroniken och cellerna i batterierna inte får kontamineras eller bli alltför varma. Genom att lasersvetsa kan material smältas samman utan att produkten tar skada. Metoden är dessutom kostnadseffektiv.

Efter föredraget från Alelion presenterade Permanova sin senaste produkt, skannerverktyget PermaScan. Under lunchen gavs besökarna möjlighet att besöka Permanovas labb, där projektingenjören Robert Karlsson visade hur PermaScan fungerar in action.

Bilindustrin efterfrågar kostnadseffektiva och enkla laserlösningar

Per Lindahl från Volvo Cars talade om hur de arbetar och har arbetat med laser, och hur det arbetet skulle kunna utvecklas i framtiden. Strukturer och sammanfogning av material innebär ofta utmaningar, och företaget använder olika laserprocesser i olika delar av tillverkningen för att uppnå bästa möjliga resultat. Lasersvetsning av bilens tak och dörrar (det senare genom s.k. remote laser welding), och laserlödning av bakluckor, till exempel.

Dessa metoder framhölls som mycket viktiga även för framtidens biltillverkning på Volvo, både vad gäller form och funktion. Per tryckte särskilt på vikten av kostnadseffektiva och inte minst enkla lösningar. Detta för att undvika alltför avancerade system, som kräver högt utbildad personal och riskerar bli ett känsligt moment i tillverkningsprocessen.

Lasersvetsning och laserskärning ger högre produktkvalitet och nya affärsmöjligheter

Hur kan man utveckla sin tillverkning med hjälp av lasersvetsning och laserskärning? Om detta berättade Björn Sjölin och Patrik Strandberg på SteelTech AB. Efter att tidigare ha svetsat främst med TIG, och inte alltid varit nöjda med resultatet, bestämde sig företaget för att även börja tillverka sina produkter med hjälp av lasersvetsning. Dess precision och minimala värmepåverkan ledde till produkter med få deformationer och inget eller nästintill inget behov av efterbearbetning. Själva svetstiden minskades dessutom ner till en bråkdel av vad den tidigare varit.

Företaget, som till vardags främst tillverkar rostfria produkter till storkök och livsmedelsindustrin, tog nyligen även klivet in i en, bokstavligen, helt ny miljö. Ombyggnationen av E45 genom centrala Göteborg kommer bland annat innebära att cirka 700 meter av leden kommer sänkas. Betongstödmuren intill denna sänka kommer täckas av en rostfri, syrafast plåt. Såväl själva plåten som dess elegant laserutskurna motiv – Göteborgs vägnät, sett ur ett fågelperspektiv – är framtagna av SteelTech. Motivet kommer lysas upp nattetid, och hela entreprenaden ska vara färdigställd i maj 2021.

Fördelarna med laserhärdning, och lasertrender i antågan

Laserdagen avslutades med att Permanovas Erik Vännman och Björn Lekander talade om dels selektiv härdning med laser, dels några av de trender som just nu pågår eller är på gång inom industrin. Erik redogjorde bland annat för laserhärdningens många fördelar: en snabb och automatiserad process, möjligheten att bygga kompakta och flexibla system med korta omställningstider, hög kvalitet och litet behov av efterbearbetning, med mera.

Björn beskrev utvecklingen av laserkällor i USA och Kina, där tillverkare av mindre laserkällor är en tilltagande trend. Ett par andra ämnen som berördes var möjligheterna med laser inom Industri 4.0 – där mätningar från optiska sensorer bidrar till en mer förutsägbar produktion – och löneutvecklingen i Kina. De allt högre löneanspråken bland nyexaminerade kinesiska ingenjörer, kombinerat med en allt högre automationsgrad inom europeisk industri, tyder på att det i framtiden troligen kommer bli alltmer lönsamt att istället investera i laserkompetens i Polen eller Ukraina, och att fortsätta satsa i Sverige.

Laserdagen på Permanova blev en mycket lyckad och lärorik dag, med stort och engagerat deltagande från besökare från runtom i Sverige. I samband med lunchen gavs även besökarna möjlighet att besöka Permanovas labb. Sven Olov Roos, en av Permanovas grundare och ledamot i bolagsstyrelsen, har länge vurmat för kundevenemang som Laserdagen. “Det är väldigt givande med kundutbyten som dessa. När vi i branschen möts och kan diskutera våra erfarenheter – och våra problem och hur vi har löst dem – så är det ovärderligt. En dag som den här visar dessutom spektrat och bredden i branschen, och vilken stor nytta tekniken gör i olika applikationer.”

Anna Wallner | 2019-11-15