Permaflex

Home » Våra produkter » Permaflex

Med standardiserade laserrobotcellen PERMAFLEX sammanfattar vi 30 års lasererfarenhet och mer än 200 leveranser av specialanpassade robotceller. Helt enkelt vår samlade kunskap paketerad i en enda robotcell. Att njuta av alla fördelar överlåter vi åt dig som kund.

permanovacamera

PERMAFLEX finns utrustad med verktyg för både svetsning och skärning. Hos skärversionen överförs laserstrålen via en optisk högeffektsfiber från lasern till ett robotburet skärverktyg, hos svetsversionen ett svetsverktyg med fogsökning och fogföljning (option). Tack vare standardiseringen blir tillverkningen av PERMAFLEXcellen kostnadseffektiv, leveranstiden kortare och idrifttagningen snabbare. Sammantaget innebär detta för dig som kund en synnerligen god ekonomi. Och då har du ännu inte hunnit bekanta dig med PERMAFLEX unika funktioner och prestanda. PERMAFLEX Svets har en inbyggd fogsökningsfunktion, vilket kortar ned ställtider för att sätta igång ett lasersvetsjobb, och ger en säkrare svetsprocess. Med optionen fogföljning kan prestanda ytterligare förbättras, och svårare svetsgeometrier klaras. Med PERMAFLEX kan formad eller djupdragen plåt svetsas eller skäras med stor effektivitet. Det senaste inom laser- och robotteknik kombineras med en djup kunskap om laserprocesser och systemteknik.

permanovacamera4b

PERMAFLEX låter dig bygga på grundcellen med olika hanteringslösningar och laserstorlekar, vilket gör att anpassningar mot många olika applikationer blir möjliga.

permanovacamera1

Det riktigt vassa med vår lasersvetscell är den fogsöknings- och fogföljningsfunktion som vi finslipat i leveranser till bland andra Westinghouse, Volvo Personvagnar och Volvo Aero. Funktionerna finns att tillgå i de laserprocessverktyg som roboten positionerar under lasersvetsningen. Enkelt uttryckt får även ”en blind darrhänt robot med stor räckvidd” en bra syn, med precision och finmotorik i sin svetsbana, vid höga svetshastigheter. Roboten hittar helt enkelt svetsfogen i en 3-dimensionell värld, och lägger lasersvetsen rätt.

permaflex data

Robot

Roboten är en mycket viktig komponent, speciellt för skärtillämpningar. Robotvalet påverkar ban-noggrannhet, repeterbarhet, systemets design och programmeringssystemets flexibilitet.

Robotkablage

Kablagets förläggning är viktig för både säker drift och snabbt underhåll. Permanova använder välbeprövade kablagelösningar. Lasersystemet inkluderar kablering på roboten av I/O-signaler, optisk fiber och gasledningar.

I/O

Standard I/O-konfigurationen är baserad på Profinet.

Mjukvara

Grundläggande funktioner ingår för att hantera systemet, starta upp, utföra processen (skärning, svetsning etc).

Positionerare

För att möjliggöra korta växlingstider och/eller ompositionering av detaljen under cykeln, kan olika typer av positionerare integreras i processinhägnaden.

Laser

Lasern ska ge rätt effektnivå och strålkvalitet för processen, behöver vara lätt att styra och utgöra en driftsäker strålkälla. Permanova arbetar med alla större lasertillverkare på marknaden.

Laserkylare

En extern värmeväxlare, kylenhet, till lasern kan installeras.

Processverktyg

Processverktyget är en av systemets viktigaste delar. Verktyget måste stödja processen på ett bra sätt och konstruktionen måste underlätta robotrörelserna i förhållande till arbetsstyckets geometri.

Stationsmediapanel

Stationsmediapanelen har ventiler för processgas och crossjet (”luftkniv”). Stationsmediapanelen innehåller dubbla ventiler för enkel växling mellan två eller flera (option) processgaser. Den innehåller också elektriskt styrda tryckregulatorer för tryckluft för olika tillbehör, som till exempel fixturer.

Processövervakning

För svetsprocesser finns det olika typer av processövervakningssystem på marknaden, som kan integreras med systemet.

Sensorer för detaljposition

För att mäta och finjustera robotens koordinatsystem för varje cykel, kan positionssensorer användas.

FPS – fokuspositionssystem

För att sätta upp och övervaka den verkliga fokuspositionen och skärmunstyckets position över tid, och få en stabil automatiserad process, kan ett fokuspositionssystem integreras i lasersystemet.

Insamling av skrot

För laserskärsystem som producerar större skrotbitar finns olika lösningar för skrothantering tillgängliga.

Fixtur

Olika fixturer kan användas i systemet. Fixturerna kan vara en del av leveransen, eller utvecklas separat av en applikationsutvecklare, och integreras i systemet i samarbete med Permanova. (Ej standard).

Processinhägnad

Elektriskt säkerhetssystem
Alla portar och dörrar förreglas och nödstoppsknappar övervakas av ett säkerhetssystem. Vid aktivering av säkerhetssystemet stoppas alla rörelser och laserstrålen stängs av.

Lasersäkerhetsinbyggnad
Baserad på en stålram med väggsektioner med plåt i flera lager. I enlighet med gjord riskanalys kan olika sektioner förstärkas.

Portar

Portar för laddning av detaljer är inkluderade. Storleken kan variera från små luckor till stora garageskjutportar, beroende på komponentens storlek. En manuellt öppnad servicedörr är integrerad i lasersäkerhetsinbyggnaden för att möjliggöra enkel serviceåtkomst till cellen.

Bord

För mindre detaljer kan ett fast bord levereras med systemet. Fixtur monteras på bordet.

Övervakningskamera-kit

För att kunna överblicka cellens insida används en IP-kamera, som kopplas till stationsdatorn/monitorn.

Rökgasutsug

Normalt är en öppning för rökgasutsug i celltaket tillräckligt för ventilation. För kraftigare rökgaser (dvs för tjockare material) kan ytterligare rökgasutsug installeras för att skydda cellen och för att filtrera den utsugna luften. Legeringar med giftiga material måste hanteras med speciell omsorg!

Laserinhägnad

Laserhus
För att möjliggöra snabb och säker serviceåtkomst till laserkällan kan denna placeras innanför ett eget laserhus.

Offline-mjukvara

Vår offline-mjukvara är ett RobotStudio-program som genererar kundapplikationens robotbana, inklusive funktioner som laserstråle till/från, processgas till/från etc. Från en databas hämtas lämpliga svetsdata (lasereffekt, hastighet osv). Dessutom kan simuleringar
för nåbarhet, cykeltid mm göras.

HMI (Human Man Interface)

HMI för Permaflex-konceptet visar i huvudsak produktval, stationens felmeddelanden och säkerhetsstatus.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning i handhavande och service av våra utrustningar inklusive mjukvaror, processutbildning, och säkerhetsutbildning.

Med standardiserade Permaflex sammanfattar vi 30 års lasererfarenhet och mer än 200 leveranser. Helt enkelt vår samlade kunskap paketerad i en enda robotcell. Att njuta av alla fördelar överlåter vi åt dig som kund.