Skärning med laser

Home » Användningsområden » Skärning med laser

Vid laserskärning hettar laserstrålen upp materialet till förångningstemperatur. Strålen tränger igenom materialet och skapar en skärning. Ångan och smält material måste tryckas ut från skärspåret för att skärningen ska gå snabbt och skärsnittet skall bli jämnt och fritt från slagg. Detta görs genom att blåsa processgas genom ett smalt munstycke runt strålen mot skärspåret. Det finns huvudsakligen två typer av gas som används:

  • Syre vid något förhöjt tryck (1-3 bar). Syret snabbar upp processen genom oxidationsprocessen vid höga temperaturer i materialet som skärs. Nackdelen är att det blir oxiderade snittytor.
  • Kväve kan blåsas in i skärspåret under högt tryck (15 bar). Kvävet pressar ut plasma och smälta ur skärspåret, och skyddar samtidigt de heta ytorna från oxidation. Resultatet blir utomordentligt hög kvalitet på skärsnittet, men det krävs mer laserenergi, alternativt lägre skärhastighet.
Cutting diagram Stainless