CSM

Home » Våra produkter » CSM – övervakning av skyddsglaset

Permanovas CSM övervakar status av skyddsglaset vid laserbearbetning, främst lasersvetsning, påsvetsning och skärning. En optisk sensor mäter mängden stänk på glaset och en termisk sensor övervakar mängden damm på glaset. Vår CSM är tillförlitlig, med små dimensioner, lätt att installera och kalibrera. Anslut bara de två signalerna till systemet och ange dina varnings-och larmnivåer.

Några goda skäl att välja CSM. Vår CSM ger dig en tidig varning om att ett skyddsglasbyte är nödvändigt, timmar innan glaset risker att spricka.
• Du kan lätt göra ett planerat byte innan det går sönder och leder till kostsamma skador på din fokuseringsoptik och timmar av förlorad produktion.
• Förbättrar övervakningen av din laserprocess, ger en varning innan du riskerar ett produktionsstopp

Laser industry CMS