Permanova växlar upp inom laserhärdning med legotillverkning inhouse

Home » Permanova växlar upp inom laserhärdning med legotillverkning inhouse

Laserhärdning är en teknologi på frammarsch där allt fler tillverkare inser fördelarna. Funderar du på att integrera laserhärdning i din produktion, men inte har tillräckligt stora volymer för att investera i en egen laserstation? Goda nyheter! Vi har förvärvat LaserTool och kan nu erbjuda laserhärdning för prototyp- och legotillverkning inhouse.

Efterfrågan på laserhärdning ökar kraftigt

De senare åren har vi sett en kraftig ökning i efterfrågan på laserhärdning inom tillverkningsindustrin. Laser är en utmärkt värmekälla för att härda olika stållegeringar som ger en mängd fördelar. Här kommer några av dom.

Minimal värmepåverkan reducerar formförändringar

När man härdar med laser värms ytan som ska förstärkas under bråkdelen av en sekund. Den korta uppvärmningstiden gör att det omgivande kalla materialet snabbt kyler ner den uppvärmda ytan. Risken för formförändringar reduceras eller elimineras helt. Du slipper efterbearbetning och kan ofta gå direkt från härdning till ytbehandling eller montering.

Med kort uppvärmningstid behålls segheten i grundmaterialet

Eftersom uppvärmningstiden för laserhärdning är så kort behåller grundmaterialet sin seghet. Det innebär att du inte behöver värmebehandla efter härdningen för att optimera förhållandet mellan hårdhet och seghet. Du slipper också de missfärgningar som ofta uppkommer efter uppvärmningsprocessen.

Selektiv härdning ger hög precision och bättre funktionalitet

Med laser kan man härda en specifik yta oberoende av komponentens storlek eller form. Härddjupet kan styras ned på en tiondels millimeter. Med andra härdningsmetoder måste man ofta härda hela eller stora delar av komponenten. Genom att härda exempelvis enbart slitytorna får du bättre funktionalitet på övriga ytor som inte härdas eftersom materialet då behåller sina egenskaper.

Kontrollerad och styrd process ger en jämn och hög ythårdhet 

Laserhärdning ger en jämn och hög ythårdhet tack vare att temperaturen på ytan mäts under processen och korrigerar effekten därefter. På så sätt är temperaturen alltid densamma och kvaliteten på härdskiktet blir hög och jämn. En jämn och hög ythårdhet ökar skyddet mot slitage och förlänger livslängden på komponenten.

Fördelar med laserhärdning

En av de största fördelarna med laserhärdning är den höga precisionen som gör det möjligt att härda specifika områden. Det ger även hög ythårdhet, liten deformation och minimalt behov av efterbearbetning.

Funderar du på att integrera laserhärdning i din produktion?

Som tillverkare går du kanske i laserhärdningstankar. Men att investera i en station för laserhärdning är något som kräver planering och testning. Som tillverkare vill du först säkerställa att laserhärdning är rätt teknologi för din produkt. Du vill förmodligen göra en prototypserie och kanske testa din produkt på marknaden innan du börjar producera stora volymer.

Innan du beslutar om att investera i en laserstation

På Permanova har vi lång erfarenhet av att utveckla, tillverka och installera robotiserade lasersystem för metallbearbetning såsom lasersvetsning, laserhärdning och additiv tillverkning. För oss är det viktigt att hitta en lösning som passar just dig med fokus på produktivitet, kvalitet och lönsamhet - oavsett om du väljer att investera i en station eller inte. Vi erbjuder dig vår kunskap och expertis från produktutveckling till produktion och utrustning.

Förstudie, framtagning av prototyp och marknadstest

Tillsammans med din utvecklingsavdelning gör vi en förstudie där vi testar processen, tar fram viktiga parametrar och analyserar dina behov. Vi tillverkar en prototyp så att du kan testa din produkt internt eller hos slutkund för att säkerställa att produkten möter de krav som ställs, undersöka olika alternativ och upptäcka eventuella fallgropar innan din produkt sätts i produktion. Vi kan producera en begränsad volym av din produkt så att ni kan testa att er produkt fungerar på marknaden - innan du tar beslut om att att investerar i en laserstation och börjar producera stora volymer.

För dig som vill investera i en laserstation

Om du beslutar dig för att investera i en laserstation utvecklar, tillverkar och installerar vi stationen utifrån dina behov. När stationen är satt i drift kan du börja producera laserhärdade produkter, men vi hjälper dig även med att testa nya produkter, processer eller material. Om du vill föra in en ny produkt i din produktion kan vi hjälpa till med att ta fram parametrar för produktionsprocessen i vår egen labbmiljö för att inte störa din pågående produktion.

För dig som har för små volymer för att köpa en egen station

Är du intresserade av laserhärdning men har inte har tillräckligt stora volymer för att investera i en egen laserstation? Inga problem. Vi erbjuder nu laserhärdning för prototyp- och legotillverkning inhouse.

Legotillverkning i Sverige med förvärv av LaserTool

Personer på bild från kontraktssignering i Olofström från vänster till höger: Timmy Petersson, Marcus Lööv, Mattias Torikka, Jan Kvist (VD på LaserTool), Håkan Grubb (VD på Permanova) och Hetty van Wouden.

Legotillverkning i Sverige med förvärvet av LaserTool

Vi har förvärvat LaserTool som är experter på laserhärdning. LaserTool har lång erfarenhet av laserhärdning av verktyg och komponenter samt legoproduktion.

Förvärvet av LaserTool innebär att vi nu kan erbjuda dig som tillverkare inte bara förstudier, framtagning av prototyper, marknadstester samt integration av laserstationer, utan även laserhärdning för legotillverkning inhouse. Vi har den samlade kunskap och utrustning som krävs för att genomföra hela processen på ett effektivare och flexiblare sätt än tidigare.

“Det är med glädje och en stor portion stolthet jag ser på förvärvet. Det är en positiv utveckling för bolaget att ta nästa steg då allt fler kunder efterfrågar laserhärdning”, säger Jan Kvist, VD/Marknadschef på LaserTool.

Vad betyder det här för mig som tillverkare?

För dig som tillverkare innebär det att du får en helt annan inträdesbarriär till laserhärdning. Du kan på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt införa laserhärdning som metod i din produktion utan att behöva investera i en egen laserstation.

Om du sedan ändå vill investera i en station hjälper vi dig med utveckling, tillverkning och installation baserat på dina behov och önskemål.

Är du intresserad av laserhärdning för legotillverkning? Eller kanske har du frågor och funderingar kring hur du på bästa sätt skulle kunna integrera teknologin i din produktion? Besök vår webbplats för mer information eller kontakta mig direkt.