Permaflex


Med standardiserade laserrobotcellen PERMAFLEX sammanfattar vi 30 års lasererfarenhet och mer än 200 leveranser av specialanpassade robotceller. Helt enkelt vår samlade kunskap paketerad i en enda robotcell. Att njuta av alla fördelar överlåter vi åt dig som kund.