Brogren Industries

Brogren Industries har en mycket modern maskinpark och kompetent personal.

Den vägledande principen för Brogren Industries är hög kvalitet på bearbetade detaljer till kunder inom industrin. De har genom åren arbetat för att leverera komponenter med maskinbearbetade och TIG- svetsade delar, och idag är de framgångsrika leverantörer till gasturbin- och flygindustrin.

Relaterat material

Kontaktperson